Jednostka rozliczeniowa
 słowo strona - 1800 uderzeń
Skan dyplomu*
Skan wpisu do działalności gospodarczej*