Marketing

Tłumaczenia z zakresu marketingu i reklamy to jedno z najtrudniejszych zadań, przed którymi staje tłumacz i korektor językowy. Proces tłumaczenia tego typu tekstów wymaga od tłumaczącego nie tylko świetnej znajomości języka, ale także wszechstronnej wiedzy, wyczucia różnic kulturowych, umiejętności bacznego obserwowania zachodzących w świecie zmian oraz kreatywnego podejścia do tworzonych treści. U podstaw sukcesu dobrych tłumaczeń marketingowych leży znajomość branży, w której działa nasz klient, zrozumienie jego potrzeb i oczekiwań, a także dogłębne poznanie potencjalnego odbiorcy tekstu docelowego. Istotnym aspektem pracy nad tłumaczeniem o charakterze marketingowym jest oddanie sensu tekstu, nie jego wierne przełożenie. Nasi klienci doskonale wiedzą, jak ważną rolę w prowadzeniu ich firm odgrywają materiały reklamowe i promocyjne oferowanych produktów i usług, jak ważny jest właściwy dobór słów, pojęć, związków frazeologicznych czy idiomów. My wiemy, jak w sposób satysfakcjonujący klienta przełożyć te myśli na języki obce, że całość brzmiała naturalnie, swobodnie i „prawdziwie”.

W trakcie naszej dwudziestoletniej działalności dokonaliśmy przekładów następujących rodzajów tekstów:

 • Komunikaty prasowe
 • Materiały szkoleniowe i PR
 • Broszury i katalogi reklamowe
 • Oferty handlowe
 • Karty informacyjne produktu
 • Strony internetowe
 • Teksty ulotek i folderów informacyjnych i promocyjnych
 • Slogany reklamowe
 • Słownictwo z zakresu kampanii AdWords i mailingowych
 • Przewodniki
 • Teksty na ekspozycje i do folderów muzealnych