baner
baner
baner

www.att.pl > Strona główna

Strona główna

ATT INTERWERS Agencja Tłumaczeń Technicznych

Biuro Tłumaczeń ATT

Misja: Naszym celem jest stworzenie Klientowi poczucia pełnego bezpieczeństwa i komfortu przez terminowe dostarczanie najwyższej jakości tłumaczeń technicznych i prawnych. Chcemy, by wybór ATT INTERWERS Agencji Tłumaczeń Technicznych był dla Klienta oczywistym etapem prac nad wszelkimi dokumentami. Pragniemy, by tłumaczenie stanowiło kolejny atut Klienta, a nasza praca wpisywała się w sprawne funkcjonowanie nowoczesnych organizmów gospodarczych.

Realizacja misji, czyli jacy jesteśmy

Przyrzeczenia zawarte w tekście definiującym misję stanowią rzeczywisty punkt odniesienia dla naszych codziennych działań i wyrażają autentyczne aspiracje zawodowe całego zespołu ATT INTERWERS Agencji Tłumaczeń Technicznych. Dzięki zdefiniowanemu i świadomie zaakceptowanemu systemowi wartości biznesowych możemy w naturalny sposób realizować założone cele i wypełniać dane obietnice. W ten sposób zdobyliśmy grono stałych Klientów. Kryterium komunikatywności udaje nam się spełnić poprzez ciągłą wymianę informacji, poznawanie potrzeb i wymagań naszych partnerów. Każdemu etapowi realizacji zamówienia towarzyszy dobry przepływ informacji pomiędzy Klientem a Agencją. W równym stopniu dbamy o tworzenie jak najlepszych kanałów komunikacji wewnątrz firmy. Przejrzystość oferty tłumaczeń specjalistycznych, procedur i dokumentów handlowych jest wyrazem naszej dbałości o czas i komfort pracy Klienta. Terminowość pracy traktujemy jako rzecz oczywistą, a w praktyce priorytetem jest zawsze potrzeba Klienta. Szacunek dla osiągnięć naukowych, organizacyjnych i technicznych Klienta stanowi podstawę naszej etyki biznesu: wiemy z obserwacji wielu firm, na rzecz których świadczymy usługi tłumaczeniowe, a także z własnego doświadczenia, jak dużo wysiłku, wiedzy i zaradności wymaga stworzenie dobrze działającego organizmu gospodarczego.

Klienci biura tłumaczeń technicznych ATT.PL z Warszawy, Łodzi, Poznania i innych miast obsługiwani są zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami.

Więcej o etyce biznesu, jej uwarunkowaniach i źródłach piszemy w naszym artykule na stronach Publikacje.

Kompetencje Biura Tłumaczeń ATT

Kompetencje Biura Tłumaczeń ATT, nabyte w wyniku ukierunkowanego rozwoju i współpracy z klientami, pozwalają nam obecnie zapewnić profesjonalną obsługę tlumaczeniową w następujących aspektach:

  • tłumaczenia techniczne - podstawowy zakres kompetencji; usługi świadczone od początku istnienia firmy, czyli od 1998 roku
  • tłumaczenia prawnicze (prawo cywilne, gospodarcze) - drugi filar kompetencji; rozwijany w toku obsługi klientów biznesowych
  • tłumaczenia symultaniczne i wynajem sprzętu do transmisji mowy - nowe usługi; od 2013 roku

Kadra zarządzająca:
Grzegorz Norman - właściciel; ekonomista i filolog francuski
Maja Walczyk - Kierownik Biura; kierownik Działu Obsługi Klienta
Marta Lipińska-Radziejewska - Kierownik Działu Weryfikacji Językowej, filolog angielski

Pracownicy Działu Weryfikacji Językowej (kontrola jakości tłumaczeń) są filologami angielskimi, niemieckimi, francuskimi i rosyjskimi. Odpowiadają za sprawdzanie i korektę wszystkich tłumaczeń pod względem merytorycznym i językowym. Zajmują się także rekrutacją tłumaczy-specjalistów, identyfikacją tekstów przesyłanych przez Klientów, przydzielaniem zadań wybranym tłumaczom, kontaktami z tłumaczami-weryfikatorami, a także oceną tłumaczy.

Współpracownicy zewnętrzni - tłumacze - posiadają kompetencje zawodowe zgodne z tematyką tekstów, które otrzymują do przetłumaczenia; są to najczęściej inżynierowie, prawnicy, lekarze.

Zagraniczne podmioty współpracujące z nami są agencjami tłumaczeń o podobnym do naszego profilu technicznym i podobnej organizacji wewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości tłumaczeń na język rodzimy danego biura tłumaczeń.

Graficy zewnętrzni - wykonujący skład przetłumaczonego tekstu i grafiki, konsultujący z Działem Weryfikacji Językowej Biura Tłumaczeń ATT.PL prawidłowość rozmieszczenia obcojęzycznych tekstów w przetłumaczonych dokumentach z pełnym opracowaniem graficznym (usługa dodatkowa).

Geograficzny obszar działania ATT INTERWERS Agencji Tłumaczeń Technicznych

Biuro Tłumaczeń Technicznych ATT.PL prowadzi działalność w takich miastach jak Warszawa, Łódź, Poznań, ale ze względu na specyfikę elektronicznego nośnika tworzonych przez nas dokumentów, tłumaczeń, informacji, świadczymy usługi tłumaczeniowe dla firm z całej Europy.
Warszawa jest naszym głównym rynkiem w Polsce ze względu na to, że w stolicy ma siedzibę większość zarządów firm operujących w całym kraju.
W centrum naszego zainteresowania jest także Łódź - jako rynek najbliższy nam geograficznie, a zarazem dynamicznie rozwijający się w wymiarze gospodarczym i społecznym.
Biuro Tłumaczeń ATT.PL jest w dużej mierze obecne w Poznaniu i Wielkopolsce ze względu na znaczne, jak na polską skalę, uprzemysłowienie tego regionu, wiele potrzeb związanych z rozwojem technologii oraz dobre połączenie z Łodzią, Warszawą i Niemcami sprzyjające rozwojowi bieznesu.

Zakres działalności:

Biuro Tłumaczeń ATT zajmuje się pisemnymi tłumaczeniami tekstów z większości języków europejskich. Świadczymy usługi wyłącznie na rzecz Klientów biznesowych i instytucjonalnych.

Aktualności:

ATT INTERWERS Agencja Tłumaczeń Technicznych wykonuje pisemne tłumaczenia techniczne oraz tłumaczenia prawne dla Klientów biznesowych i instytucjonalnych. Zajmujemy się przekładem wszelkich dokumentów wykorzystywanych przez naszych Klientów w ich bieżącej działalności. Towarzyszymy naszym partnerom biznesowym w przygotowaniu wielojęzycznych dokumentacji o strategicznym znaczeniu dla przyszłości ich przedsiębiorstw. Obsługujemy większość języków europejskich. Nasza specjalizacja to pisemne tłumaczenia techniczne na angielski, niemiecki, francuski, rosyjski.

ATT INTERWERS Agencja Tłumaczeń Technicznych powstała w styczniu 1998 roku. Po kilkunastu latach działalności możemy pochwalić się przede wszystkim naszymi Klientami. A są to w ogromnej większości filary polskiej nowoczesnej gospodarki. Współpraca z takimi przedsiębiorstwami, inwestującymi w nowe technologie, potrzebującymi dużych ilości tłumaczeń tekstów technicznych i prawnych, pozwoliła nam stworzyć agencję tłumaczeń, której tempo pracy, precyzja słowa, terminowość i elastyczność przyjętych rozwiązań nadążają za zmieniającą się szybko rzeczywistością. Klienci Biura Tłumaczeń ATT potrafili dostrzec w nas firmę dostarczającą usługi wysokiej jakości za rozsądną cenę i solidnego partnera do wieloletniej współpracy.

Okazało się, że mamy szczęście pracować w środowisku, które umie docenić nie tylko jednorazowe sprawne działanie, ale także wszelkie wartości wpisane w etykę biznesu, w tym wzajemne zaufanie, terminowość, komunikatywność i przejrzystość procedur. W oparciu o te wartości staramy się budować jakość poszczególnych tłumaczeń oraz dobry klimat współpracy. Jesteśmy przekonani, że takie podejście do biznesu jest korzystne dla obu stron. Widocznym efektem naszych starań są rekomendacje otrzymane od naszych Klientów.

Rynek tłumaczeń dzieli języki na dwie grupy. Do podstawowej grupy językowej A zaliczamy tłumaczenia z i na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski. Języki te stanowią podstawę komunikacji biznesowej w Europie. Wśród nich najważniejszy jest angielski. Do grupy językowej B zalicza się pozostałe języki europejskie

Do najczęściej wykonywanych rodzajów tłumaczeń technicznych zaliczamy:

Ważną część dokonywanych przez Biuro Tłumaczeń ATT przekładów stanowią tłumaczenia prawne. Ten typ pracy tłumaczeniowej wymaga nie tylko umiejętności posługiwania się językiem obcym i językiem polskim, wiedzy z dziedziny działalności naszego Kontrahenta, ale także znajomości polskiego i europejskiego systemu prawnego.

Uzupełnieniem tłumaczeń biznesowych, a więc tłumaczeń technicznych i tłumaczeń prawnych są tłumaczenia przysięgłe, czyli wszelkiego typu teksty przetłumaczone lub uwierzytelnione przez tłumacza posiadającego uprawnienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości RP.

Usługą dodatkową do wykonywanych przez nas tłumaczeń jest skład przetłumaczonego tekstu i grafiki. Efektem takiego opracowania jest dokument w nowej wersji językowej, o wyglądzie zgodnym z oryginałem, z zachowaniem pierwotnego układu wszystkich rysunków, schematów, tabel i tekstu.

Obsługa tłumaczeń jest złożonym procesem, w którym decydujące znaczenie ma człowiek. W Biurze Tłumaczeń ATT łączymy dbałość o obsługę Klienta z jakością produktu. Realizacja zamówień oparta jest o jasne, jednoznaczne, dobrze zdefiniowane pojęcia i procedury. Do najważniejszych standardów należy przejrzyście skonstruowany cennik tłumaczeń oraz poznawanie potrzeb i wymagań naszych Partnerów biznesowych. Jakość przetłumaczonych tekstów zapewnia wewnętrzny Dział Weryfikacji Tłumaczeń, którego zadaniem jest przygotowanie ostatecznej wersji przetłumaczonego dokumentu w takiej formie, aby w pełni przekazywał on treść oryginału, napisany był poprawnie i spełniał oczekiwania Klienta.

(c) 2012 ATT
Rekrutacja tłumaczy Mapa strony