Tłumaczenia angielski

Tłumaczenia angielski

Tłumaczenia na język angielski i z języka angielskiego stanowią zdecydowaną większość zamówień na rynku usług tłumaczeniowych. Wynika to oczywiście z międzynarodowego statusu języka angielskiego, który w niemalże każdej dziedzinie życia jest uniwersalnym językiem komunikacji. Zjawisko to wystąpiło w sposób naturalny, czyli wraz z rozwojem nowoczesnych społeczeństw, techniki i technologii, kolejnymi odkryciami naukowymi oraz ekspansją firm międzynarodowych na rynkach całego świata. Tak powstałe zmiany spowodowały konieczność pojawienia się nowej łaciny. Stał się nią właśnie język angielski. Biuro Tłumaczeń ATT wykorzystuje go w codziennej międzynarodowej komunikacji z Klientami. Zaś jego znaczenie ciągle rośnie i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić w najbliższym czasie. W ostatnim paragrafie niniejszej strony znajdą Państwo cennik tłumaczeń języka angielskiego. Zapraszamy!

Usługa tłumaczenia na angielski w Biurze Tłumaczeń ATT

Tłumaczenia angielski to usługa, która stanowi przeważająca większość realizowanych przez nas projektów tłumaczeniowych. Właśnie z tego powodu, jako profesjonalne biuro tłumaczeń języka angielskiego, dysponujemy wewnętrznym zespołem tłumaczy angielsko-polskich oraz polsko-angielskich. Korzystamy także z pracy zewnętrznych tłumaczy-specjalistów. Nasza agencja zatrudnia też najlepiej wykształconych i wykwalifikowanych weryfikatorów tłumaczeń w tej konfiguracji językowej. Nie mamy zatem właściwie żadnych ograniczeń merytorycznych co do dziedziny tłumaczenia z angielskiego na polski i z polskiego na angielski. Nie istnieją także większe bariery czasowe co do możliwości wykonania bardzo obszernych projektów w krótkim czasie. Dlatego nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie pozwalają nam w pełni odpowiedzialnie podejmować się tłumaczeń z angielskiego na polski i z polskiego na angielski z różnych dziedzin techniki i prawa.

Tłumaczenia z angielskiego na inne języki obce

Za ciekawostkę można uznać fakt, że biura tłumaczeń operują często angielskim jako głównym językiem pośredniczącym w tłumaczeniach na różne inne języki. I tak, na przykład w Polsce można tłumaczyć teksty z polskiego na angielski, albo używać angielskiego jako języka pośredniczącego w tłumaczeniach na inne języki. Profesjonalne biuro tłumaczeń postępuje tak, gdy tekst źródłowy napisany jest po polsku, a potrzebne jest tłumaczenie na jakiś inny, rzadko używany w biznesie język europejski. W takiej sytuacji czasami po prostu nie sposób znaleźć tłumacza, który zna ten rzadki język i jednocześnie jest profesjonalistą w dziedzinie, której dotyczy dany tekst.

Tłumaczenia z angielskiego na inne języki obce w Biurze Tłumaczeń ATT

Biuro Tłumaczeń ATT wykonuje wówczas przekład na ten rzadki język z języka angielskiego, a nie z polskiego. Niemniej najpierw musimy przetłumaczyć ten tekst z polskiego na angielski. Czasami nie da się postąpić inaczej, gdy zależy klientowi na czasie, a tak zdarza się bardzo często w biznesie.  Pomimo tłumaczenia z tłumaczenia, można jednak uznać, że w przypadku tekstów technicznych, tłumaczone teksty powstają na podstawie tego samego źródła. Jest to główne usprawiedliwienie, a jednocześnie zaleta takiego rozwiązania.

Dlaczego można tak zrobić? Otóż dlatego, że tłumaczenia techniczne są wykonywane na zasadzie jeden do jednego, czyli bez dodawania, czy odejmowania jakichkolwiek treści, zabarwień znaczeń, niuansów stylu. Więcej wyjaśnień na temat tłumaczeń technicznych z języka angielskiego i charakterystyki samego stylu tłumaczeń technicznych znajdziesz w naszej publikacji “Jak przebiega proces tłumaczenia dokumentacji technicznej“.

Korzyści z tłumaczeń za pośrednictwem języka angielskiego:

 • jeden tekst źródłowy dla wszystkich wersji językowych
 • większa dostępność tłumaczy-specjalistów z danej dziedziny
 • niższa cena wynikająca z popularności języka angielskiego i większej konkurencji między tłumaczami

Jeśli chcesz poznać dokładny koszt usługi tłumaczenia angielski, prześlij nam dokumenty do wyceny.

Sprawdź wycenę

Angielski jest językiem światowej nauki. Dlatego większość doniesień o nowych technologiach, międzynarodowe zgłoszenia patentowe, raporty z badań klinicznych, literatura i prasa fachowa, normy międzynarodowe – tego typu teksty dostępne są najczęściej tylko w języku angielskim. Są to bodaj najtrudniejsze tłumaczenia techniczne, z jakimi spotykamy się w naszej praktyce. Tłumacz języka angielskiego pracujący nad tego typu dokumentem zazwyczaj może znaleźć niewiele informacji merytorycznych w ogólnie dostępnych źródłach, ponieważ opisywane wynalazki bądź technologie są bardzo nowe. Dlatego taki tłumacz angielsko-polski musi wykazać się dogłębnym zrozumieniem tematu, a w niektórych przypadkach nawet samodzielnie wypracować potrzebną mu terminologię. To praca wysoce koncepcyjna, w znacznej mierze wykraczająca poza ramy tradycyjnie rozumianego tłumaczenia technicznego.

Jako doświadczone biuro tłumaczeń jesteśmy dla naszych klientów partnerem i wsparciem w przygotowaniu, aktualizowaniu i weryfikowaniu dokumentacji technicznej z języka angielskiego na polski i odwrotnie – niezbędnej do realizacji inwestycji, do produkcji wyrobów, do utrzymania obiektów i linii technologicznych w dobrym stanie technicznym. Portfolio naszych tłumaczeń technicznych w przypadku języka angielskiego jest bardzo bogate. Najczęściej wykonujemy przekłady z polskiego na angielski lub angielskiego na polski z takich branż, jak:

Branże korzystające z naszych usług tłumaczeń na angielski i z angielskiego

 • energetyka – tłumaczenia dla elektrociepłowni wprowadzających nowoczesne rozwiązania związane z oczyszczaniem spalin
 • mechanika – tłumaczenia dokumentacji budowy nowych obiektów i linii produkcyjnych
 • automatyka przemysłowa i sterowanie – opisy projektów, wykonań, montażu i uruchomienia złożonych układów automatyki
 • motoryzacja – tłumaczenia angielsko-polskie dla firm produkujących samochody i części motoryzacyjne
 • telekomunikacja – tłumaczenia specyfikacji zaawansowanych systemów łączności i umów świadczenia usług telekomunikacyjnych
 • budownictwo i architektura -tłumaczenia dokumentacji w formatach CAD dla pracowni architektonicznych i inwestorów budowlanych
 • przemysł rafineryjny i chemiczny – dokumenty dotyczące udzielenia koncesji na wydobycie ropy naftowej
 • rolnictwo – tłumaczenia angielsko-polskie katalogów maszyn rolniczych
 • medycyna – tłumaczenia z języka angielskiego na język polski raportów z badań klinicznych.

Przykłady tłumaczonych dokumentów

W zakresie naszych kompetencji, umiejętności i doświadczenia zdobytego przez 24 lata działalności są tłumaczenia angielsko-polskie i polsko-angielskie wszelkich dokumentów technicznych. Podejmujemy się realizacji najbardziej ambitnych projektów tłumaczeniowych. Oto przykłady tłumaczonej przez nas dokumentacji technicznej:

 • tłumaczenia angielsko-polskie instrukcji obsługi
 • przekłady specyfikacji technicznych
 • tłumaczenia na angielski dokumentacji techniczno-ruchowych
 • przekłady z polskiego na angielski dokumentów zawierających obliczenia konstrukcyjne i wzory matematyczne
 • tłumaczenia katalogów produktów
 • przekłady z angielskiego na polski opisów instalacji oraz projektów budowlanych
 • tłumaczenie dokumentacji inwestycyjnej, technologicznej i naukowej – tłumaczenia angielsko-polskie z opracowaniem graficznym
 • przekłady ekspertyz, opisów patentowych i kart charakterystyki.

Oferujemy kompleksowe prawnicze tłumaczenia angielsko-polskie. Oznacza to, że opracowane przez nas dokumenty w języku angielskim są nie tylko przetłumaczone, ale także sprawdzone przez prawnika. Ze względu na naszą wieloletnią działalność w zakresie tłumaczeń kontraktów i umów na język angielski i polski i wynikające z niej doświadczenie, gwarantujemy najwyższy poziom przekładów. Ze szczególną starannością podchodzimy do kontroli pracy tłumaczy oraz weryfikatorów. Jakość przekładu angielsko-polskiego i polsko-angielskiego zapewniamy dzięki zastosowaniu systemu podwójnej weryfikacji przetłumaczonych tekstów oraz dzięki nowoczesnym programom wspierającym proces tłumaczenia. Wykonujemy tłumaczenia angielsko-polskie takich dokumentów, jak:

Przykłady dokumentów prawniczych tłumaczonych na angielski i z angielskiego

 • decyzje administracyjne
 • ustawy i uchwały
 • zarządzenia i rozporządzenia
 • decyzje, upoważnienia, pełnomocnictwa
 • tłumaczenia umów – handlowe, kredytowe, kupna, leasingu, sprzedaży
 • dokumentacje przetargowe
 • akty założycielskie, prospekty emisyjne, gwarancje bankowe
 • wyciągi z rejestru handlowego
 • orzeczenia sądowe, akty notarialne, odpisy z KRS
 • dokumenty ubezpieczeniowe
 • sprawozdania zarządu z działalności spółki
 • raporty prawne.

Język dokumentów prawnych i prawniczych jest bardzo specyficzny. Tylko tłumacz angielsko-polski, który dogłębnie zna i rozumie opisywane pojęcia, jest w stanie prawidłowo przetłumaczyć dokument prawny i prawniczy na język polski. Dodatkowe utrudnienie stanowi tutaj konieczność znajomości różnic pomiędzy systemami prawnymi obowiązującymi w poszczególnych krajach anglosaskich a systemem polskim.

W związku z postępującą globalizacją, w świecie międzynarodowych korporacji większość tekstów o tematyce bankowo-finansowej jest również tworzona w języku angielskim. Może to stanowić wyzwanie dla weryfikatorów i tłumaczy języka angielskiego. W przypadku tego typu przekładów angielsko-polskich konieczna jest znajomość różnic między polskimi a międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej i rachunkowości. Dzieje się tak, ponieważ format dokumentów takich jak rachunek zysków i strat czy bilans nie jest identyczny w dwóch systemach prawnych i finansowych.

Równie wymagającym zadaniem jest tłumaczenie z języka angielskiego na polski i odwrotnie z zakresu marketingu, promocji i reklamy. Proces tłumaczenia tego typu tekstów wymaga od tłumaczącego nie tylko świetnej znajomości języka, ale także wszechstronnej wiedzy, wyczucia różnic kulturowych, umiejętności bacznego obserwowania zachodzących w świecie zmian oraz kreatywnego podejścia do tworzonych treści. U podstaw sukcesu dobrych tłumaczeń marketingowych leży znajomość branży, w której działa nasz klient, zrozumienie jego potrzeb i oczekiwań, a także dogłębne poznanie potencjalnego odbiorcy tekstu docelowego. Ponieważ nasi klienci doskonale wiedzą, jak ważną rolę w prowadzeniu ich firm odgrywają materiały reklamowe i promocyjne oferowanych produktów i usług jak ważny jest właściwy dobór słów, pojęć, związków frazeologicznych czy idiomów. Dlatego my z kolei wiemy, jak w sposób satysfakcjonujący klienta przełożyć te myśli na języki obce, żeby całość brzmiała naturalnie, swobodnie i autentycznie.

Tłumaczymy:

 • strony internetowe
 • materiały szkoleniowe i PR
 • broszury i katalogi reklamowe
 • komunikaty prasowe
 • karty informacyjne produktu
 • teksty ulotek i folderów informacyjnych i promocyjnych
 • slogany reklamowe
 • słownictwo z zakresu kampanii AdWords i mailingowych
 • teksty na ekspozycje i do folderów muzealnych.

Tłumaczenia – angielski – cennik

Kontakt

Tryb zwykłyEkspresSuperekspres
z języka angielskiegona język angielskiz języka angielskiegona język angielskiz języka angielskiegona język angielski
29 PLN35 PLN45 PLN55 PLN50 PLN69 PLN

*Cena tłumaczenia angielsko-polskiego netto za stronę obliczeniową (1500 znaków ze spacjami).

 

Masz pytania odnośnie tłumaczeń z języka angielskiego na polski, cennika tłumaczeń na angielski? Zadzwoń do nas!

+48 42 678 79 38

+48 607 456 240

Codziennie w godzinach od 8:00 do 17:00

Wyślij e-mail att@att.pl

9 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu