Lodzermenschen

Działamy po łódzku

Dla wszystkich członków naszego zespołu Łódź jest miastem pochodzenia bądź miastem z wyboru. Jest to miasto, z którym się identyfikujemy, a jego ukształtowany przez historię etos determinuje to, w jaki sposób działamy i do czego dążymy. Łódź wyrosła z marzeń ludzi pracy, ich energii, zaangażowania, przedsiębiorczości, zaradności i sumienności.

Określenie “Lodzermensch” pochodzi z języka niemieckiego i w dosłownym tłumaczeniu oznacza “łódzki człowiek”. Kim więc jest łódzki człowiek? Kim my jesteśmy?

W XIX wieku, w erze rozkwitu przemysłu włókienniczego, Łódź była miastem czterech kultur, w którym członkowie różnych narodowości i wyznawcy różnych religii żyli i pracowali obok siebie – i ze sobą. Jak w tyglu mieszały się różne modele życia i systemy wartości. Ludzie robili interesy, powstawały niebotyczne fortuny, wymiana handlowa prowadzona w oparciu o zawarte tu umowy sięgała od bawełnianych pól Alabamy po Władywostok. Osiedla robotnicze i szpitale wybudowane przez fabrykantów są po dziś dzień żywym elementem tkanki miasta. Dążenie do rozwoju, otwartość na zmiany, chęć zrozumienia partnera – cechy te stały się zalążkiem kultury przedsiębiorczości i pracowitości.

Ta sama energia napędza ludzi dzisiaj, pobudza ich kreatywność i innowacyjność, daje motywację – teraz, gdy na naszych oczach i z naszym udziałem Łódź staje się symbolem transformacji i odrodzenia. W bardzo krótkim czasie staliśmy się pełnoprawnym członkiem europejskiej społeczności i zaczęliśmy wykorzystywać szanse oferowane przez europejskie rynki. Zmiany te są dla nas źródłem dumy i radości – stąd decyzja, by na naszych stronach użyć zdjęć zmieniającej się Łodzi. Czujemy się aktywnymi uczestnikami zachodzących przeobrażeń – przejawia się to w naszej codziennej pracy. Budując firmę i zespół, ustalając procedury współpracy z klientem i definiując standardy usług czerpiemy z potencjału, jaki daje nam entuzjazm, odwaga i optymizm “łódzkiego człowieka”.