Język rosyjski na Ukrainie

3 lipca 2012 r., poza porządkiem obrad, Rada Najwyższa Ukrainy wprowadziła zmianę w Ustawie o językach. W rezultacie język rosyjski zyskał status języka regionalnego w tych obwodach, w których 10% mieszkańców wyrażało takie życzenie. Z kulturowego i filologicznego punktu widzenia uchwalona poprawka stanowiła zagrożenie dla różnorodności językowej i kulturowej oraz przyczynek do zaniku języka ukraińskiego. Nowy status języka rosyjskiego na Ukrainie oznaczał w praktyce, że miał to być co najmniej drugi (jeśli nie pierwszy) język państwowy Ukrainy. Wszystkie dokumenty mogły być zatem przekazywane do partnerów ukraińskich w języku rosyjskim.

Sytuacja uległa całkowitej zmianie 23 lutego 2014 r., kiedy to Rada Najwyższa Ukrainy anulowała zmianę w Ustawie o językach. Język ukraiński jest odtąd jedynym oficjalnym językiem państwowym na Ukrainie.

Biuro Tłumaczeń ATT INTERWERS śledzi na bieżąco kwestie prawno-językowe i zawsze proponuje Klientom rozwiązania zgodne z najbardziej aktualnym stanem prawnym. Dysponujemy doświadczonym zespołem tłumaczy języka ukraińskiego i z pełną odpowiedzialnością podejmujemy się wykonywania tłumaczeń technicznych i prawnych, potrzebnych naszym Klientom.