Dziedziny tłumaczeń

Specjalizacje i rodzaje tłumaczeń technicznych

20 lat ścisłej współpracy z klientami z wszystkich branż przemysłu i techniki pozwoliło nam zdobyć doświadczenie w różnorodnych zakresach wiedzy. Tłumaczenia techniczne stanowią podstawę naszej działalności. Wykonujemy między innymi przekłady instrukcji obsługi, dokumentacji techniczno-ruchowych, specyfikacji technicznych, katalogów produktów, opisów instalacji, projektów budowlanych, ekspertyz, opisów patentowych i kart charakterystyki.

Jesteśmy świadomi, że gwarancją najwyższej jakości tłumaczenia technicznego jest wiedza merytoryczna, dogłębne zrozumienie tekstu, wierność i dokładność przekładu, a także wysokie kompetencje językowe tłumaczy i weryfikatorów. Już na etapie otrzymania dokumentów technicznych do tłumaczenia dokonujemy dogłębnej analizy tekstu w celu najlepszego dostosowania warunków realizacji zamówienia do charakteru dokumentu oraz potrzeb klienta. Na stałe współpracujemy z wybitnymi specjalistami zarówno lingwistycznymi, jak i z różnych branż przemysłu, którzy wiedzą, że tłumaczenia techniczne mają na celu przekazanie w nowej wersji językowej tych samych danych, które pierwotnie zapisane były w innym języku. W trakcie procesu tłumaczenia tłumacze, a następnie weryfikatorzy językowi poruszają się w ramach określonego tematu technicznego, posługując się konwencją językową charakterystyczną dla danej dziedziny, branży czy firmy. W swojej pracy używają stylu technicznego, czyli takiego sposobu formułowania myśli, który ma na celu przekaz ścisłych informacji zawartych w dokumencie oryginalnym.

W procesie tłumaczenia tekstów technicznych używamy narzędzi wspomagających tłumaczenie (CAT). Programy, z których korzystamy przechowują wcześniej przetłumaczone teksty wyjściowe i ich ekwiwalentne teksty docelowe oraz odzyskują powiązane segmenty podczas tłumaczenia nowych tekstów. Pamięć tłumaczenia jest po prostu bazą danych zawierającą segment języka źródłowego oraz jego tłumaczenie. Ten system pozwala zbudować bazę terminologiczną przypisaną do danego klienta, zachować spójność terminologiczną we wszystkich tłumaczonych dokumentach oraz oferować coraz atrakcyjniejsze rabaty na kolejne zlecane tłumaczenia.

Dysponujemy sprawdzonym zespołem i oferujemy merytoryczne wsparcie językowe dla klientów aktywnych w następujących sektorach gospodarki:

Energetyka
Telekomunikacja
Automatyka przemysłowa
Mechanika
Budownictwo
Motoryzacja
Przemysł rafineryjny
Rolnictwo
Chemia
Medycyna
Farmacja
Opisy patentowe
Informatyka

Tłumaczenia prawne, finansowe i marketingowe

Równolegle rozwijamy drugi, równie ważny obszar naszej działalności, jakim są tłumaczenia dla kancelarii prawnych i biznesu. Zapewniamy najwyższy poziom usług w następujących dziedzinach:

Prawo
Finanse

Kolejną specjalnością tłumaczeniową, stanowiącą ważny obszar naszej działalności, jest:

Marketing