Tłumaczenia budowlane

Tłumaczenia budownictwo

Biuro Tłumaczeń ATT INTERWERS dokonuje kompleksowych tłumaczeń dokumentacji związanych z przedsięwzięciami budowlanymi. Teksty tego rodzaju związane są z inwestycjami typu green field, a więc z inwestycjami w nowoczesną infrastrukturę przemysłową powstającą od podstaw. Wykonujemy tłumaczenia umów, projektów ukształtowania terenu, jego uzbrojenia i zagospodarowania, tłumaczenia projektów technicznych i opisów technologii. Tłumaczymy oferty na budowę instalacji telekomunikacyjnych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowniczych, przeciwpożarowych czy klimatyzacyjnych. Przekłady dotyczą także opisów przyłączy elektrycznych i elektroenergetycznych.

Tłumaczenia z dziedziny budownictwa wykorzystywane są także przez inwestorów w dokumentacjach rozbudowy i modernizacji istniejących obiektów. Przetłumaczyliśmy z języka niemieckiego całą dokumentację jednego ze zmodernizowanych zakładów farmaceutycznych na terenie województwa łódzkiego. Naszymi Klientami są także znane łódzkie i warszawskie biura architektoniczne, które posługują się dostarczonymi przez nas tekstami w codziennej komunikacji ze swymi obcojęzycznymi partnerami z wielu krajów Europy. Teksty tłumaczone w naszej agencji włączane były do dokumentacji budowlanych najnowocześniejszych obiektów przemysłowych i mieszkalnych.

Jeśli chcesz poznać dokładną cenę tłumaczeń z zakresu budownictwa, prześlij nam dokumenty do wyceny

Sprawdź wycenę

Przykłady dokumentów z dziedziny budownictwa i architektury:

 • Raporty z rynku materiałów budowlanych w Rosji, w Ukrainie i w Kazachstanie
 • Oferta cenowa na prace projektowe lokalu
 • Opis stanu zagospodarowania działki
 • Wykaz zrealizowanych inwestycji budowlanych
 • Projekt wykonawczy dla budynku centrum handlowo-usługowego
 • Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji hali produkcyjnej
 • Projekt wykonawczy próbnych obciążeń statycznych podłoża fundamentowego
 • Wycena wartości kosztorysowej inwestycji
 • Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla lokalu w centrum handlowo-usługowym
 • Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i podziemnym garażem
 • Projekt przetargowy remontu, adaptacji i rozbudowy zabytkowej kamienicy na zespół mieszkaniowo-usługowy
 • Oferta na wykonanie dokumentacji urbanistyczno-architektonicznej osiedla domów jednorodzinnych
 • Dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn budowlanych, specjalistycznych pojazdów budowy
 • Plan kontroli do Europejskiej Aprobaty Technicznej dla szalunków traconych
 • Projekty architektoniczne
 • Projekty konstrukcji, instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania