Tłumaczenia chemiczne

Tłumaczenia chemia

Od wielu lat współpracujemy z firmami z branży chemicznej, spożywczej, farmaceutycznej i medycznej, świadcząc dla nich usługi tłumaczeniowe w różnych kombinacjach językowych. Nasi tłumacze realizujący zlecenia z dziedziny chemii to specjaliści z branży, posiadający wykształcenie chemiczne, biochemiczne i farmaceutyczne. Są to osoby, które nieustannie uzupełniają swoją wiedzę, na bieżąco zaznajamiając się z branżowymi nowinkami dotyczącymi technologii chemicznej, biotechnologii czy geochemii. Gwarantuje to znakomitą jakość przetłumaczonych dokumentów.

Zaufaj profesjonalistom

Prawidłowe i rzetelne wykonanie tłumaczenia technicznego wymaga od tłumacza doskonałej znajomości języka obcego oraz zasad poprawnej polszczyzny, znajomości branży, której dotyczy tłumaczony dokument oraz precyzji, dokładności i skrupulatności. Treści o charakterze technicznym nacechowane są bowiem hermetycznym słownictwem, występuje w nich fachowa terminologia, skróty, a często nomenklatura używana jedynie w konkretnej firmie. Tłumaczenie techniczne nie tylko musi wiernie oddawać treść oryginału, ale także być dostosowane do wymogów języka i kraju, w którym będzie wykorzystywane.

Biuro Tłumaczeń ATT dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, wiedzy merytorycznej, kompetencjom językowym oraz umiejętnościom organizacyjnym stworzyło konieczne warunki ramowe do realizacji tłumaczeń technicznych z każdej dziedziny. Sprawdź nas i zaufaj profesjonalistom.

Jeśli chcesz poznać dokładną cenę tłumaczeń z zakresu chemii, prześlij nam dokumenty do wyceny

Sprawdź wycenę

Wybrane tłumaczenia z dziedziny chemii:

  • Karty charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych (MSDS)
  • Opisy patentowe z dziedziny chemii
  • Dokumentacja rejestracyjna produktów leczniczych (w tym charakterystyki produktów leczniczych, ulotki informacyjne dla pacjentów, broszury informacyjne dotyczące preparatów medycznych)
  • Artykuły naukowe z dziedziny chemii, biochemii, biotechnologii, katalogi produktów stosowanych w branży chemicznej (barwniki, pigmenty, kleje, środki smarne dla przemysłu motoryzacyjnego)
  • Opisy i instrukcje obsługi dotyczące laboratoryjnego sprzętu chemicznego oraz urządzeń stosowanych w analizie chemicznej
  • Dokumentacja szkoleniowa dotycząca branży chemicznej
  • Kompleksowa dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Specyfikacje, katalogi, oferty produktów artykułów chemii budowlanej
  • Standardowe procedury operacyjne stosowane w wytwarzaniu produktów żywnościowych (dodatki do żywności, analiza chemiczna produktów spożywczych)
  • Analizy i opisy produktów z branży kosmetycznej