Tłumaczenia energetyka

Tłumaczenia energetyka i elektryka

Biuro Tłumaczeń ATT gromadzi doświadczenia w zakresie tłumaczeń z dziedziny elektryki i energetyki. Ważne miejsce na liście wykonanych przez nas prac zajmują tłumaczenia dla elektrociepłowni wprowadzających nowoczesne rozwiązania związane z oczyszczaniem spalin. Zajmujemy się także przekładem dokumentacji opisujących narzędzia i urządzenia elektryczne, tłumaczeniem specyfikacji, umów i ofert przetargowych, z których korzystają producenci i dystrybutorzy energii. Na stałe współpracujemy z jednym z największych producentów silników elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia, a także z jednym z największych producentów transformatorów energetycznych w Europie. Tłumaczymy dla tych klientów dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) na język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i włoski.

Prawidłowe i rzetelne wykonanie tłumaczenia technicznego wymaga od tłumacza doskonałej znajomości języka obcego oraz zasad poprawnej polszczyzny, znajomości branży, której dotyczy tłumaczony dokument oraz precyzji, dokładności i skrupulatności. Treści o charakterze technicznym nacechowane są bowiem hermetycznym słownictwem, występuje w nich fachowa terminologia, skróty, a często nomenklatura używana jedynie w konkretnej firmie. Tłumaczenie techniczne nie tylko musi wiernie oddawać treść oryginału, ale także być dostosowane do wymogów języka i kraju, w którym będzie wykorzystywane.

Biuro Tłumaczeń ATT dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, wiedzy merytorycznej, kompetencjom językowym oraz umiejętnościom organizacyjnym stworzyło konieczne warunki ramowe do realizacji tłumaczeń technicznych z każdej dziedziny. Sprawdź nas i zaufaj profesjonalistom.

Zaufaj profesjonalistom

Prawidłowe i rzetelne wykonanie tłumaczenia technicznego wymaga od tłumacza doskonałej znajomości języka obcego oraz zasad poprawnej polszczyzny, znajomości branży, której dotyczy tłumaczony dokument oraz precyzji, dokładności i skrupulatności. Treści o charakterze technicznym nacechowane są bowiem hermetycznym słownictwem, występuje w nich fachowa terminologia, skróty, a często nomenklatura używana jedynie w konkretnej firmie. Tłumaczenie techniczne nie tylko musi wiernie oddawać treść oryginału, ale także być dostosowane do wymogów języka i kraju, w którym będzie wykorzystywane.

Biuro Tłumaczeń ATT dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, wiedzy merytorycznej, kompetencjom językowym oraz umiejętnościom organizacyjnym stworzyło konieczne warunki ramowe do realizacji tłumaczeń technicznych z każdej dziedziny. Sprawdź nas i zaufaj profesjonalistom.

Jeśli chcesz poznać dokładną cenę tłumaczeń z zakresu energetyki i elektryki, prześlij nam dokumenty do wyceny

Sprawdź wycenę

Poniżej przedstawiamy przykłady tłumaczeń z dziedziny energetyki i elektryki:

 • Katalog transformatorów mocy
 • Raport z oględzin transformatora
 • Opis redukcji nastawni kolejowych
 • Protokół oceny stanu technicznego transformatora
 • Opis modernizacji systemu CO zasilającego miasto – tłumaczenie techniczne na język francuski
 • Koncepcja przebudowy członu ciepłowniczego elektrociepłowni
 • Dokumentacja techniczno-ruchowa silnika indukcyjnego trójfazowego
 • Dokumentacja modernizacji kotłów ze złożem fluidalnym
 • Projekt przystosowania turbiny do pracy ciepłowniczo-kondensacyjnej
 • Instrukcja obsługi testera wytrzymałości dielektrycznej oleju izolacyjnego
 • Protokół z analizy chromatograficznej gazów rozpuszczonych w oleju transformatora
 • Oferta na dostawę transformatorów rozdzielczych do instalacji odsiarczania spalin
 • Projekt konwersji kotła pyłowego opalanego węglem na kocioł fluidalny ze złożem stacjonarnym
 • Projekt budowy nowego kotła biomasowego w celu zwiększenia produkcji odnawialnej energii elektrycznej
 • Dokumentacja przetargowa dla elektrowni pływowej
 • Opis parametrów technicznych transformatora zapasowego do awaryjnego zasilania elektrociepłowni w przypadku zaniku zasilania
 • Opis projektu budowlanego oraz robót budowlano-montażowych gospodarki biomasy dla kotła BFB (fluidalnego, opalanego biomasą) do zastosowania w elektrociepłowni
 • Instrukcja obsługi konserwatora z separatorem w transformatorach hermetycznych

Masz pytania odnośnie tłumaczeń pisemnych? Zadzwoń do nas

+48 42 678 79 38

+48 607 456 240

Codziennie w godzinach 8:00 do 17:00

Wyślij e-mail att@att.pl

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu