Tłumaczenia patentów

Tłumaczenia opisów patentowych

Dokonujemy tłumaczeń opisów patentowych z języka angielskiego i niemieckiego. Przekłady patentów wymagają szczególnej uwagi, wyobraźni, wiedzy merytorycznej, dobrej współpracy i sprawnej koordynacji między tłumaczem technicznym i weryfikatorem. Wymagania te związane są z jednej strony z innowacyjnością zagadnień technicznych opisywanych w dokumentacjach patentowych, a z drugiej strony z prawniczą specyfiką tekstu opisu patentowego. Najczęściej wykonywane przez nas tłumaczenia patentów dotyczą chemii, farmacji, farmakologii i budowy maszyn. Tłumaczymy także patenty z dziedziny elektroniki, budownictwa, mechaniki precyzyjnej i motoryzacji.

Jeśli chcesz poznać dokładną cenę tłumaczeń opisów patentowych, prześlij nam dokumenty do wyceny

Sprawdź wycenę

Poniżej przykłady wykonanych tłumaczeń opisów patentowych:

  • Opis wynalazku dotyczącego środków endopasożytobójczych do stosowania miejscowego
  • Opis wynalazku dotyczącego zespołów substancji czynnych o synergetycznym działaniu grzybobójczym
  • Opis wynalazku dotyczącego farmaceutycznych preparatów oksaliplatyny do aplikowania drogą parenteralną
  • Opis wynalazku dotyczącego układu różnicowego, będącego częścią przekładni różnicowej i służącego w szczególności do zastosowania w paśmie napędowym pojazdu
  • Opis wynalazku dotyczącego komunikacji bezprzewodowej, a w szczególności sposobu i urządzeń służących do rekonfiguracji parametrów warstwy RLC (radio link control) podczas połączenia
  • Opis wynalazku dotyczącego polimeryzacji suspensyjnej monomeru chlorku winylu (MCW), a w szczególności zastosowania w polimeryzacji tego typu udoskonalonego dodatkowego koloidu ochronnego
  • Opis wynalazku dotyczącego oszczędnego pod względem zużycia energii destylacyjnego procesu rozdzielenia wodnych roztworów aminowych tworzących się podczas katalitycznej hydrogenizacji nitroaromatów
  • Opis wynalazku dotyczącego automatycznego urządzenia sterującego zmianą przełożenia, przeznaczonego do zastosowania w pojazdach oraz metody wykrywania punktu synchronizacji do stosowania w tym urządzeniu