Tłumaczenia przemysł rafineryjny

Tłumaczenia przemysł paliwowy

Pisemne tłumaczenia techniczne dla przedsiębiorstw z sektora rafineryjnego stanowią ważną część naszych doświadczeń w dziedzinie tłumaczeń. Duże nakłady finansowe i wielokierunkowe działanie na rynkach międzynarodowych są naturalną cechą firm z branży petrochemicznej. Sprawia ona, że korzystanie z usług biur tłumaczeń technicznych jest dla firm z sektora rafineryjnego oczywistą potrzebą. Biuro Tłumaczeń ATT zdaje sobie sprawę z tych okoliczności i realizując swoją misję, dokłada najwyższych starań w celu zaspokojenia potrzeb naszych Klientów w tym zakresie. Potwierdzeniem skutecznej realizacji naszej misji są rekomendacje otrzymane od firm z sektora rafineryjnego.

Zaufaj profesjonalistom

Prawidłowe i rzetelne wykonanie tłumaczenia technicznego wymaga od tłumacza doskonałej znajomości języka obcego oraz zasad poprawnej polszczyzny, znajomości branży, której dotyczy tłumaczony dokument oraz precyzji, dokładności i skrupulatności. Treści o charakterze technicznym nacechowane są bowiem hermetycznym słownictwem, występuje w nich fachowa terminologia, skróty, a często nomenklatura używana jedynie w konkretnej firmie. Tłumaczenie techniczne nie tylko musi wiernie oddawać treść oryginału, ale także być dostosowane do wymogów języka i kraju, w którym będzie wykorzystywane.

Biuro Tłumaczeń ATT dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, wiedzy merytorycznej, kompetencjom językowym oraz umiejętnościom organizacyjnym stworzyło konieczne warunki ramowe do realizacji tłumaczeń technicznych z każdej dziedziny. Sprawdź nas i zaufaj profesjonalistom.

Jeśli chcesz poznać dokładną cenę tłumaczeń, prześlij nam dokumenty do wyceny

Sprawdź wycenę

Przykłady przetłumaczonych dokumentów:

  • Dokumenty dotyczące udzielenia koncesji na wydobycie ropy naftowej, jej przetworzenie i dystrybucję w postaci benzyn i paliw pochodnych
  • Opis instalacji krakingu katalitycznego
  • Opis techniczny estakad rurociągowych w instalacji opóźnionego koksowania i odsiarczania benzyny