Tłumaczenia rolnictwo

Tłumaczenia dla branży rolniczej

Od 1998 r. tłumaczymy instrukcje obsługi i katalogi maszyn rolniczych w różnych konfiguracjach językowych. Do grona naszych klientów z sektora rolniczego należą producenci maszyn rolniczych, nowoczesnych technologii przetwórstwa żywności i utylizacji odpadów rolnych. Wbrew pozorom rozwój właśnie tej branży gospodarki jest ściśle powiązany z tłumaczeniami, ponieważ bez komunikacji w obcych językach nie byłoby mowy o międzynarodowej sprzedaży maszyn i produktów rolnych, a także niemożliwa stałaby się sprawna i merytoryczna komunikacja z jednostkami unijnymi.

Nasza oferta tłumaczeniowa dla branży rolniczej obejmuje takie dziedziny, jak hodowla zwierząt, uprawa zbóż i innych roślin, a także budowa i eksploatacja maszyn do produkcji rolnej. Na potrzeby naukowe i edukacyjne realizujemy tłumaczenia badań i artykułów naukowych, a także zapisy dyrektyw unijnych.

Dzięki współpracy z doświadczonymi tłumaczami jesteśmy w stanie zagwarantować przekłady najwyższej jakości, zgodne z najlepszymi standardami tłumaczeń. Dodatkowo codzienna praca z programami wspomagającymi proces tłumaczenia gwarantuje zachowanie spójnej terminologii w tłumaczonych dokumentach, co jest szczególnie ważne w przypadku rolnictwa i nowoczesnego przetwórstwa żywności.

Tłumaczymy na wszystkie języki europejskie i na wybrane pozaeuropejskie.

Zaufaj profesjonalistom

Prawidłowe i rzetelne wykonanie tłumaczenia technicznego wymaga od tłumacza doskonałej znajomości języka obcego oraz zasad poprawnej polszczyzny, znajomości branży, której dotyczy tłumaczony dokument oraz precyzji, dokładności i skrupulatności. Treści o charakterze technicznym nacechowane są bowiem hermetycznym słownictwem, występuje w nich fachowa terminologia, skróty, a często nomenklatura używana jedynie w konkretnej firmie. Tłumaczenie techniczne nie tylko musi wiernie oddawać treść oryginału, ale także być dostosowane do wymogów języka i kraju, w którym będzie wykorzystywane.

Biuro Tłumaczeń ATT dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, wiedzy merytorycznej, kompetencjom językowym oraz umiejętnościom organizacyjnym stworzyło konieczne warunki ramowe do realizacji tłumaczeń technicznych z każdej dziedziny. Sprawdź nas i zaufaj profesjonalistom.

Jeśli chcesz poznać dokładną cenę tłumaczeń z zakresu rolnictwa, prześlij nam dokumenty do wyceny

Sprawdź wycenę

Przykłady tłumaczeń technicznych dla firm z sektora rolnictwa:

  • Rolniczy podnośnik hydrauliczny zawieszany AGROPOL “L” i AGROPOL “XL”
  • Instrukcja obsługi rolniczego podnośnika hydraulicznego i katalog części
  • Świadectwa dopuszczenia maszyny do produkcji
  • Przepisy Bezpieczeństwa Pracy
  • Znaki bezpieczeństwa i napisy ostrzegawcze umieszczane na maszynie
  • Schematy ruchów podnośnika hydraulicznego
  • Opis i przeznaczenie podnośnika
  • Opis dźwigni rozdzielacza
  • Typowy cykl pracy podnośnika hydraulicznego
  • Katalog części oraz instrukcja obsługi i konserwacji świdra ziemnego zawieszanego