Rolnictwo

Od 1998 r. tłumaczymy instrukcje obsługi i katalogi maszyn rolniczych w różnych konfiguracjach językowych. Do grona naszych klientów z sektora rolniczego należą producenci maszyn rolniczych, nowoczesnych technologii przetwórstwa żywności i utylizacji odpadów rolnych.

Przykłady tłumaczeń technicznych dla firm z sektora rolnictwa:

  • Rolniczy podnośnik hydrauliczny zawieszany AGROPOL “L” i AGROPOL “XL”
  • Instrukcja obsługi rolniczego podnośnika hydraulicznego i katalog części
  • Świadectwa dopuszczenia maszyny do produkcji
  • Przepisy Bezpieczeństwa Pracy
  • Znaki bezpieczeństwa i napisy ostrzegawcze umieszczane na maszynie
  • Schematy ruchów podnośnika hydraulicznego
  • Opis i przeznaczenie podnośnika
  • Opis dźwigni rozdzielacza
  • Typowy cykl pracy podnośnika hydraulicznego
  • Katalog części oraz instrukcja obsługi i konserwacji świdra ziemnego zawieszanego