Sczytywanie tłumaczeń

Sczytywanie tłumaczeń jako nasz znak rozpoznawczy

Kolejnym etapem pracy nad przetłumaczonym tekstem jest jego wszechstronna weryfikacja pod kątem kompletności oraz poprawności merytorycznej i językowej (gramatycznej, ortograficznej i stylistycznej). Jest to etap, który pozwala na wyeliminowanie wszelkich braków i usterek w tekście przygotowanym przez tłumacza-specjalistę.

Weryfikacja nie jest ujęta w naszym cenniku jako odrębna usługa – jest ona zawsze wliczona w cenę tłumaczenia. Stanowi zarazem wartość dodaną dla klienta. Takie podejście odróżnia dużą i dobrą agencję tłumaczeń od indywidualnego tłumacza, zespołu tłumaczy, czy małego biura tłumaczeń.

Nad sczytywaniem pracuje w Biurze Tłumaczeń ATT INTERWERS zespół weryfikatorek i weryfikatorów tworzący wewnętrzny Dział Weryfikacji Językowej. Współpracujemy także z weryfikatorami i korektorkami zewnętrznymi, pracującymi za granicą w swoich językach rodzimych.