Korekta i redakcja tekstu

Weryfikacja, czyli korekta i redakcja tekstu

Jednym z podstawowych standardów pracy nad tłumaczeniem jest weryfikacja. Uważamy, że oferowanie tekstów niesczytanych przez weryfikatora, czyli przesyłanie tłumaczeń technicznych i prawnych klientowi bezpośrednio od tłumacza, jest brakiem jakościowym, który nie stanowi oszczędności, bo zawsze obniża jakość dokumentów. Biuro Tłumaczeń ATT nie pobiera dodatkowych opłat za weryfikację tłumaczeń. Stanowi ona zatem wartość dodatkową dla klienta. Ta niedostrzegana niekiedy praca jest najważniejszą korzyścią jaką otrzymuje klient. Nasze podejście do obowiązku weryfikacji wszystkich tłumaczeń odróżnia dobrą agencję tłumaczeń od indywidualnego tłumacza, czy biura tłumaczeń niezatrudniającego weryfikatorów na etacie.

Proces weryfikacji tłumaczenia

Wszechstronna weryfikacja polega na sprawdzeniu tekstu, który przysłał tłumacz, pod kątem jego kompletności oraz poprawności merytorycznej i językowej (gramatycznej, ortograficznej i stylistycznej). Jest to etap, który pozwala na wyeliminowanie wszelkich braków i usterek w tekście przygotowanym przez tłumacza.

Nad sczytywaniem pracuje w Biurze Tłumaczeń ATT zespół weryfikatorów tworzący wewnętrzny Dział Weryfikacji Językowej. Współpracujemy także z korektorami zewnętrznymi, tłumaczącymi i sczytującymi tłumaczenia w swoich językach rodzimych.

Masz pytania odnośnie korekty tekstów? Zadzwoń do nas

+48 42 678 79 38

+48 607 456 240

Codziennie w godzinach 8:00 do 17:00

Wyślij e-mail att@att.pl

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu