Standardy tłumaczeń

O standardach jakości i sposobach rozliczania tłumaczeń

Jednym z podstawowych standardów pracy nad tłumaczeniem jest weryfikacja. Uważamy, że oferowanie tekstów niesczytanych przez weryfikatora, czyli przesyłanie tłumaczeń technicznych i prawnych klientowi bezpośrednio od tłumacza, jest brakiem jakościowym, który nie stanowi oszczędności, bo zawsze obniża jakość dokumentów. Ten jednoznaczny osąd opieramy na naszych wieloletnich doświadczeniach i pracy polegającej na codziennym i całodziennym sprawdzaniu tłumaczeń. Biuro Tłumaczeń ATT INTERWERS nie pobiera dodatkowych opłat za weryfikację.

Jednostka rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego

Przyjętą powszechnie w Polsce jednostką rozliczeniową tłumaczenia pisemnego jest jedna strona przeliczeniowa tekstu przetłumaczonego. Jest to przyjęta umownie liczba tak zwanych “uderzeń”, czyli znaków ze spacjami. Każdy tłumacz i każde biuro tłumaczeń samo ustala tę liczbę. Jedni przyjmują, że takich uderzeń jest na stronie przeliczeniowej 1800, inni wybierają liczbę 1600, a jeszcze inni ustalają, że 1500.

Jedynym odstępstwem od tych najpopularniejszych założeń jest objętość strony przeliczeniowej tłumaczenia przysięgłego, która ustalona została sztywno przez Ministerstwo Sprawiedliwości na 1125 uderzeń tekstu przetłumaczonego. Trzeba zatem pamiętać, że strona przeliczeniowa tłumaczenia przysięgłego jest zawsze mniejsza od jednostki tłumaczenia zwykłego. Innymi słowy, tekst podstemplowany przez tłumacza przysięgłego zawiera więcej stron przeliczeniowych niż identycznej objętości tekst tłumaczenia zwykłego.

Od pewnego czasu coraz bardziej popularne stały się programy wspomagające tłumaczenie, służące do szacowania ilości tekstu oraz samej pracy nad nim. Ponieważ są one oparte na algorytmach matematycznych, konieczne stało się wprowadzenie nowej jednostki przeliczeniowej. W dość naturalny sposób stała się nią najmniejsza jednostka tekstu, jaką jest słowo.

Biuro Tłumaczeń ATT INTERWERS sporządza wyceny w oparciu o jedną z dwóch opisanych jednostek.