Tłumaczenia angielski

Tłumaczenia z angielskiego na polski

Tłumaczenia z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski to w oczywisty sposób przeważająca większość wykonywanych przez nas zleceń. Ponieważ dysponujemy w tym zakresie największą ilością tłumaczy specjalistów i najlepiej wykwalifikowanym zespołem weryfikatorów, nie ma tu właściwie żadnych ograniczeń merytorycznych co do dziedziny tłumaczenia, ani czasowych – co do możliwości wykonania bardzo obszernych projektów w bardzo krótkim czasie. Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie pozwalają nam w pełni odpowiedzialnie podejmować się tłumaczeń z języka angielskiego i na język angielski z różnych dziedzin techniki i prawa.

 

Jeśli chcesz poznać cenę tłumaczenia z angielskiego na polski, prześlij dokumenty do wyceny

Kontakt

Tłumaczenia z angielskiego na polski – techniczne

Portfolio naszych tłumaczeń technicznych w przypadku języka angielskiego jest bardzo bogate. Najczęściej wykonujemy przekłady z takich branż, jak energetyka, mechanika, automatyka przemysłowa i sterowanie, motoryzacja, produkcja samochodów i części motoryzacyjnych, telekomunikacja, budownictwo, architektura, produkcja materiałów budowlanych, przemysł rafineryjny i chemiczny, rolnictwo, medycyna i farmacja. Podejmujemy się realizacji najbardziej ambitnych projektów tłumaczeniowych obejmujących całość dokumentacji technicznej, opisów technicznych, obliczeń konstrukcyjnych, wzorów matematycznych, kosztorysów, harmonogramów, opisów rysunków i tabel. W zakresie naszych kompetencji, umiejętności i zdobytego przez 23 lata działalności doświadczenia są: dokumentacje inwestycyjne, technologiczne, konstrukcyjne, naukowe i techniczne.
Jako biuro tłumaczeń technicznych jesteśmy dla naszych Klientów partnerem i wparciem w przygotowaniu, aktualizowaniu i weryfikowaniu dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji, utrzymania obiektów w dobrym stanie technicznym, do produkcji wyrobów, utrzymania w ruchu linii technologicznych.

Tłumaczenia z angielskiego na polski – prawne

W ramach naszej działalności podejmujemy się także tłumaczenia umów i innych dokumentów prawnych – orzeczeń sądowych, pism procesowych, zaświadczeń, decyzji administracyjnych – których oryginały zostały utworzone w języku angielskim. Tego typu dokumenty pisane są w bardzo specyficzny sposób. Tylko tłumacz, który dogłębnie zna i rozumie opisywane pojęcia, jest w stanie prawidłowo przetłumaczyć dokument prawniczy na język polski; dodatkowe utrudnienie stanowi tutaj konieczność znajomości różnic pomiędzy systemami prawnymi obowiązującymi w poszczególnych krajach anglosaskich a systemem polskim.W związku z postępującą globalizacją, w świecie międzynarodowych korporacji większość tekstów o tematyce bankowo-finansowej jest również tworzona w języku angielskim. Może to stanowić wyzwanie dla tłumaczy i weryfikatorów języka angielskiego. W przypadku tego typu przekładów konieczna jest znajomość różnic między polskimi a międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej i rachunkowości, ponieważ format dokumentów takich jak rachunek zysków i strat czy bilans nie jest identyczny.

Tłumaczenia z angielskiego na polski – specjalistyczne

Angielski jest językiem światowej nauki. Większość doniesień o nowych technologiach, międzynarodowe zgłoszenia patentowe, raporty z badań klinicznych, literatura i prasa fachowa, normy międzynarodowe – tego typu teksty dostępne są najczęściej tylko w języku angielskim. Są to bodaj najtrudniejsze tłumaczenia specjalistyczne, z jakimi spotykamy się w naszej praktyce. Tłumacz języka angielskiego pracujący nad tego typu dokumentem zazwyczaj może znaleźć niewiele informacji merytorycznych w ogólnie dostępnych źródłach, ponieważ opisywane wynalazki bądź technologie są bardzo nowe. Tłumacz angielsko-polski musi wykazać się dogłębnym zrozumieniem tematu, a w niektórych przypadkach nawet samodzielnie wypracować potrzebną mu terminologię. To praca wysoce koncepcyjna, w znacznej mierze wykraczająca poza ramy tradycyjnie rozumianego tłumaczenia technicznego.
Równie trudnym zadaniem jest tłumaczenie z języka angielskiego na polski i odwrotnie z zakresu marketingu i reklamy. Proces tłumaczenia tego typu tekstów wymaga od tłumaczącego nie tylko świetnej znajomości języka, ale także wszechstronnej wiedzy, wyczucia różnic kulturowych, umiejętności bacznego obserwowania zachodzących w świecie zmian oraz kreatywnego podejścia do tworzonych treści. U podstaw sukcesu dobrych tłumaczeń marketingowych leży znajomość branży, w której działa nasz klient, zrozumienie jego potrzeb i oczekiwań, a także dogłębne poznanie potencjalnego odbiorcy tekstu docelowego. Nasi klienci doskonale wiedzą, jak ważną rolę w prowadzeniu ich firm odgrywają materiały reklamowe i promocyjne oferowanych produktów i usług, jak ważny jest właściwy dobór słów, pojęć, związków frazeologicznych czy idiomów. My wiemy, jak w sposób satysfakcjonujący klienta przełożyć te myśli na języki obce, żeby całość brzmiała naturalnie, swobodnie i autentycznie.

Tłumaczenia z angielskiego na polski i odwrotnie – cennik

 

Kontakt

 

Tłumaczenie zwykłe Tłumaczenie ekspresowe Tłumaczenie superekspresowe
z języka angielskiego na język angielski z języka angielskiego na język angielski z języka angielskiego na język angielski
od 29 PLN od 35 PLN od 45 PLN od 55 PLN od 50 PLN od 69 PLN

 

*Cena netto za stronę obliczeniową (1500 znaków ze spacjami).

 

Masz pytania odnośnie tłumaczeń z języka angielskiego na polski? Zadzwoń do nas!

+48 42 678 79 38

+48 607 456 240

Codziennie w godzinach 8:00 do 17:00

Wyślij e-mail att@att.pl

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Języki tłumaczeń