Tłumaczenia bułgarski

Biuro tłumaczeń – język bułgarski

Profesjonalne biuro tłumaczeń można poznać po tym, że jest przygotowane na realizację zamówień także z języków mniej popularnych i rzadziej wykorzystywanych w międzynarodowym obiegu dokumentów. Do tej grupy należy język bułgarski. Dlatego jeśli klient potrzebuje przetłumaczyć instrukcję obsługi, umowę, ulotkę medyczną, treść strony internetowej czy katalog reklamowy z języka bułgarskiego na polski lub z polskiego na język bułgarski – my jako ATT INTERWERS w kilka minut jesteśmy gotowi przygotować ofertę odpowiadającą na te potrzeby.

Jest to możliwe dzięki temu, że od lat stosujemy sprawdzone procedury postępowania, począwszy od etapu rekrutacji tłumaczy, poprzez korzystanie z nowoczesnych narzędzi wspomagających i koordynujących proces tłumaczenia, skrupulatną korektę tekstu przetłumaczonego, skończywszy na jasnym i transparentnym sposobie rozliczenia z klientem.

W przypadku dużych projektów tłumaczeniowych na język bułgarski współpracujemy z naszymi zagranicznymi partnerami, dla których jest on językiem ojczystym. Dzięki temu gwarantujemy najwyższej jakości tłumaczenie, które spełnia nie tylko wymogi czysto językowe: gramatyczne, stylistyczne czy ortograficzne, ale zostało także przygotowane przez ludzi znających historię, kulturę oraz obecną sytuację społeczno-gospodarczą Bułgarii.

Języki tłumaczeń