Tłumaczenia francuski

Biuro tłumaczeń – język francuski

ATT INTERWERS starannie dobiera profesjonalistów potrafiących tłumaczyć teksty z języka francuskiego na polski i na język francuski. Ich liczba jest jednak bardzo ograniczona i zróżnicowana w zależności od branży. Ta konfiguracja językowa wymaga od tłumacza szczególnej finezji, dbałości o kulturę słowa i inteligencji lingwistycznej. W naszym biurze na stałe pracuje doświadczony i sprawdzony korektor języka francuskiego, który dokonuje weryfikacji wszystkich przetłumaczonych dokumentów pod kątem ich poprawności stylistycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej.

Tłumaczenia techniczne – język francuski

Wykonujemy tłumaczenia z i na język francuski z dziedziny mechaniki i automatyki przemysłowej, budownictwa, motoryzacji, elektryki, elektroniki, energetyki, przemysłu stalowego i szklarskiego, telekomunikacji, chemii przemysłowej i przemysłu spożywczego.

Język francuski jest używany w Polsce w firmach z udziałem kapitału francuskiego, których członkowie zarządu najczęściej są francuskojęzyczni. Na potrzeby tych firm oraz ich pracowników nasze biuro przygotowuje tłumaczenia: sprawozdań z zarządu, dokumentacji finansowej, notatek służbowych, korespondencji biznesowej, prezentacji, kosztorysów, odpowiedzi na zapytania ofertowe, planów biznesowych, raportów i listów intencyjnych.

Równie często tłumaczymy z języka francuskiego na polski i odwrotnie różnego rodzaju umowy zawierane w Polsce, rozmaite dokumenty zawierające zalecenia i wytyczne, a także normy francuskie, czy fragmenty aktów francuskiego prawa gospodarczego.

Języki tłumaczeń