Tłumaczenia niemiecki

Biuro tłumaczeń – język niemiecki

Ważną oś funkcjonowania ATT INTERWERS stanowią tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski. Zatrudniamy nie tylko najlepszych tłumaczy języka niemieckiego – zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, ale posiadamy także zatrudniony na stałe personel zajmujący się sczytywaniem i weryfikacją wszystkich tłumaczeń z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie. W procesie tłumaczenia dokumentów na język niemiecki stawiamy bardzo często na native speakerów. Teksty tworzone przez osoby zanurzone na stałe w niemieckojęzycznym otoczeniu odznaczają się autentyzmem stosowanej składni i frazowania – po prostu „brzmią dobrze” po niemiecku, są wolne od błędów dosłowności i kalek językowych, których trudniej jest ustrzec się Polakom tłumaczącym na język obcy, nawet jeśli doskonale go znają.

Tłumaczenia techniczne – język niemiecki

Język niemiecki jest niezwykle powszechny w użyciu w zakresie nauk technicznych i przemysłu. My w swojej działalności niemalże codziennie podejmujemy się przekładów dokumentacji technicznej z języka niemieckiego na polski. Specjalizujemy się w takich dziedzinach techniki, jak budownictwo i architektura, plany zagospodarowania terenu, operaty szacunkowe, motoryzacja, klimatyzacja i chłodnictwo, chemia przemysłowa, informatyka, medycyna i farmacja, elektronika, energetyka, elektryka oraz przemysł spożywczy. Nasi doświadczeni korektorzy języka niemieckiego korzystają z oprogramowania wspomagającego tłumaczenie, dlatego zlecone nam dokumenty zachowują oryginalny wygląd, słownictwo specjalistyczne przypisane danej branży i całkowitą spójność treści.

Tłumaczenia prawne – język niemiecki

Znaczną część tłumaczeń z języka niemieckiego na polski i odwrotnie stanowią także dokumenty o tematyce prawnej, tj. umowy, statuty, uchwały oraz akty notarialne. Ważnym elementem naszej pracy jest tłumaczenie dokumentacji przetargowych, zapytań ofertowych i korespondencji biznesowej. Mamy także swój udział we wdrażaniu nowoczesnych technologii na rynku polskim, podejmując się tłumaczeń z języka niemieckiego opisów patentowych, przede wszystkim z dziedziny mechaniki oraz budownictwa.

Jako agencja tłumaczeń pełnimy rolę usługową w stosunku do naszych Klientów, polegającą na umożliwianiu im skutecznej i pewnej komunikacji treści technicznych i biznesowych w języku polskim i niemieckim. Wieloletnie doświadczenia potwierdziły, że jasne zasady, przejrzyste procedury, zaufanie i dotrzymywanie zobowiązań zawarte w naszej misji jest w relacjach z partnerami biznesowymi z Niemiec korzystne dla każdej ze stron. W praktyce okazało się, że jest to najlepsza, bo najbardziej naturalna, podstawa etyki biznesu. Wprowadzając ją świadomie i zapisując w tekście misji, kierowaliśmy się wzorami pochodzącymi z niemieckiej kultury gospodarczej, gdzie kluczowe znaczenie ma praca, odpowiedzialność, solidność i terminowość. I takimi wartościami kierujemy się w naszej codziennej pracy tłumaczeniowej.

Języki tłumaczeń