Tłumaczenia rosyjski

Biuro tłumaczeń – język rosyjski

Tłumaczenia techniczne na język rosyjski i z języka rosyjskiego na polski zajmują ważne miejsce wśród usług świadczonych przez ATT INTERWERS. Wynika to z faktu, że umiemy prawidłowo ocenić i wybrać najlepszych tłumaczy języka rosyjskiego pracujących w Polsce, w Rosji, w Ukrainie, a nawet w Łotwie i w Estonii. Język rosyjski należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, a więc zapotrzebowanie na tłumaczenia w tej konfiguracji językowej jest wysokie. Tłumaczenia techniczne i tłumaczenia prawne z języka rosyjskiego na polski i z polskiego na język rosyjski – ich tematyka, częstotliwość zlecania, ciągłość tematyczna w kolejnych zamówieniach, a w końcu wysokość obrotów – odzwierciedlają w jakiś sposób sytuację geopolityczną Polski i Rosji.

Tłumaczenia techniczne – język rosyjski

W przypadku przekładów z lub na język rosyjski specjalizujemy się w takich branżach, jak: budownictwo, elektryka, chemia, przemysł spożywczy. Z naszych usług często korzystają wieloletni dostawcy dla rosyjskiego przemysłu ciężkiego, paliwowo-energetycznego i rolnictwa. Dużą część tłumaczeń dla firm na rosyjski stanowią teksty opisujące: maszyny rolnicze, transformatory dla górnictwa, prądnice, silniki trakcyjne oraz materiały budowlane.

Poza polskimi przedsiębiorstwami tradycyjnie utrzymującymi kontakty z rosyjskimi firmami surowcowymi – które z kolei są odbiorcami polskich płodów rolnych, urządzeń i maszyn dla rolnictwa i przemysłu wydobywczego – coraz więcej jest nowych przedsięwzięć z różnych dziedzin techniki, na przykład z sektora informatyki i telekomunikacji.

Wszystkie przetłumaczone teksty są weryfikowane w naszym wewnętrznym dziale korekty językowej – panujemy nad terminowością realizacji, kompletnością treści i dopasowaniem stylu do charakteru danego tekstu.

Dzięki dobrze i szybko przetłumaczonym dokumentacjom technicznym i umowom handlowym wiele firm polskich i rosyjskich nawiązało i z sukcesem podtrzymuje relacje biznesowe.

Języki tłumaczeń