Tłumaczenia ukraiński

Biuro tłumaczeń – język ukraiński

Charakterystyczną cechą rynku tłumaczeń dla biznesu z języka polskiego na ukraiński i z języka ukraińskiego na polski jest przewaga dokumentów typowo handlowych. Wykonujemy te tłumaczenia bardzo szybko, z niezwykłą wnikliwością, zaangażowaniem i starannością. Tłumaczenia z i na język ukraiński wymagają nie tylko perfekcyjnej znajomości języka obcego, ale również doskonałej znajomości kultury i realiów obu krajów. Do wykonywania tłumaczeń potrzebna jest również swobodna i naturalna umiejętność posługiwania się językiem – niemalże warsztat pisarski, by móc przełożyć treść zawartą w oryginale, oddać jego główną myśl i przekazać ją odbiorcy nieznającemu języka źródłowego. Nasi tłumacze języka ukraińskiego odznaczają się właśnie tymi cechami i są gotowi do wykonywania tłumaczeń w trybach przyśpieszonych, zachowując jednocześnie wysoki poziom świadczonych usług.

ATT INTERWERS tłumaczy zatem najczęściej w tej konfiguracji językowej umowy sprzedaży dóbr powszechnego użytku, materiałów budowlanych oraz towarzyszące dostawom tych produktów listy przewozowe, deklaracje celne oraz karty charakterystyki i bezpieczeństwa. Równie często tłumaczymy dokumenty rejestrowe polskich firm zakładających swoje spółki-córki w Ukrainie, a w ślad za tym – rozmaite raporty z badań ukraińskich rynków surowcowych i towarowych. Podejmujemy się także realizacji tłumaczeń przysięgłych we wspomnianej konfiguracji językowej.

 

Języki tłumaczeń