Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia dokumentów urzędowych

Na życzenie klienta dostarczamy dokumenty przetłumaczone i uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego. Są to najczęściej dokumenty o charakterze urzędowym bądź prawnym, takie jak pełnomocnictwa, akty notarialne, gwarancje bankowe, potwierdzenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, faktury, które są potrzebne klientowi  w celu okazania w sądzie bądź w organie administracji publicznej. W rzadszych przypadkach tłumacz przysięgły może też uwierzytelnić dokumenty przygotowane przez tłumacza technicznego – np. deklaracje zgodności, sprawozdania z badań urządzeń czy też ekspertyzy techniczne, których przedłożenie może być wymagane przez organy audytowe lub certyfikacyjne. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetłumaczonych dokumentów, przekazywane są one klientowi za pośrednictwem sprawdzonej firmy kurierskiej.

Uwierzytelnienie tłumaczenia

Czym się różni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego

Nie wiem, czy potrzebuję tłumaczenia przysięgłego, czy wystarczy mi zwykłe tłumaczenie

 

 

Masz pytania odnośnie tłumaczeń? Zadzwoń do nas

+48 42 678 79 38

+48 607 456 240

Codziennie w godzinach 8:00 do 17:00

Wyślij e-mail att@att.pl

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu