Potrzebuję tłumaczenia przysięgłego, czy wystarczy mi tłumaczenie zwykłe?

Pieczęć złożona na dokumencie przez tłumacza przysięgłego nie stanowi z samej swej natury znaku wyższej jakości tłumaczenia. Klient zamawiający tłumaczenie zwykłe również otrzymuje dokument przetłumaczony wiernie i zgodnie z regułami sztuki. Jedynym kryterium jest przeznaczenie danego dokumentu. Jeśli nie jest on potrzebny do złożenia w sądzie, w urzędzie celnym lub w innym organie administracji państwowej lub w banku czy innej instytucji finansowej, wystarczy tłumaczenie zwykłe.