Tłumaczenia medycyna

Tłumaczenia dokumentów medycznych

Biuro Tłumaczeń ATT INTERWERS wykonuje specjalistyczne tłumaczenia z zakresu medycyny. W celu dokonania przekładu tekstu o charakterze medycznym powoływany jest zespół składający się z tłumacza o wykształceniu medycznym i weryfikatora językowego z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Z naszych usług korzystają firmy zajmujące się produkcją leków oraz producenci sprzętu medycznego. Na ich użytek tłumaczymy teksty takie jak: raporty z badań klinicznych, dokumenty rejestracyjne produktów leczniczych, certyfikaty i deklaracje wydawane przez instytucje nadzoru medycznego, standardowe procedury operacyjne, instrukcje obsługi urządzeń medycznych.

Przykłady tłumaczeń medycznych:

 • Ocena bezpośrednia i odległa zastosowania protezy kości czaszki
 • Tekst do filmu szkoleniowego o nowym produkcie leczniczym
 • Foldery informacyjne o nowych produktach leczniczych
 • Decyzje o dopuszczeniu do obrotu produktu leczniczego
 • Instrukcje użytkowania protez chirurgicznych
 • Monografia produktu leczniczego
 • Raporty z badań klinicznych
 • Opisy procedur analitycznych
 • Certyfikat jakości produktu leczniczego
 • Karty informacyjne leczenia szpitalnego
 • Wyniki badań diagnostycznych
 • Formularze świadomej zgody pacjenta na udział w badaniu klinicznym (ICF)
 • Umowy trójstronne na przeprowadzenie badania klinicznego (ośrodek – sponsor – badacz)
 • Standardowe procedury operacyjne dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych
 • Wyniki leczenia operacyjnego przepuklin brzusznych z zastosowaniem siatek chirurgicznych
 • Identyfikacja zanieczyszczeń w produkcie leczniczym