Tłumaczone języki

Oferowane kombinacje językowe

Biuro Tłumaczeń ATT INTERWERS specjalizuje się w tłumaczeniach technicznych wszystkich języków europejskich. Wewnątrz firmy zatrudniamy weryfikatorów, będących jednocześnie koordynatorami wielojęzykowych projektów tłumaczeniowych. Współpracujemy z ponad 140 tłumaczami indywidualnymi różnych języków.

Podział na grupy językowe:

GRUPA JĘZYKOWA A: polski ↔ angielski, niemiecki, francuski, rosyjski
GRUPA JĘZYKOWA B: polski ↔ pozostałe języki europejskie
GRUPA JĘZYKOWA C: polski ↔ niektóre języki pozaeuropejskie
GRUPA JĘZYKOWA D: angielski ↔ języki Europy Środkowej i Wschodniej

Podział ten odzwierciedla uwarunkowania rynkowe i odnosi się w największym stopniu do podaży tłumaczy danego języka i popytu na tłumaczenia z i na dany język.

Grupa językowa A
Nietrudno się domyślić, że “współczesna łacina”, a więc język angielski jest najczęściej tłumaczonym językiem w Polsce i Europie. Zamówienia na tłumaczenia techniczne z języka angielskiego i na język angielski stanowią ponad 70% wszystkich tłumaczeń wykonywanych przez Biuro Tłumaczeń ATT INTERWERS. Drugim pod względem ilości zamówień jest oczywiście język niemiecki. Miejsce trzecie zajmują francuski i rosyjski.

Grupa językowa B
Do grupy językowej B zaliczamy pozostałe języki europejskie. Daje się tutaj zaobserwować znaczne zróżnicowanie zarówno pod względem ilości zamówień, jak również cen tłumaczeń. Podział tego segmentu rynku tłumaczeniowego odzwierciedla siłę gospodarek poszczególnych regionów Europy. Tak więc na przykład tłumaczenia języka niderlandzkiego należą do najdroższych, a tłumaczeń języka słoweńskiego prawie na rynku nie ma.

Grupa językowa C
Od niedawna nasza oferta w sposób naturalny powiększyła się o niektóre języki pozaeuropejskie, takie jak język arabski, turecki czy chiński. Dostosowaliśmy się tym samym do nowych potrzeb naszych klientów, którzy poszerzają swoją działalność na kolejne rynki.

Grupa językowa D
Dzięki wieloletniej współpracy ze sprawdzonymi agencjami zagranicznymi, oferujemy również tłumaczenia bezpośrednio z języka angielskiego na języki krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Najwyższą jakość tych usług gwarantuje mechanizm podwójnej weryfikacji – wszystkie teksty są sprawdzane przez wykwalifikowanych weryfikatorów w danym kraju, a następnie przechodzą końcową kontrolę jakości w naszym biurze.