Tłumaczenia z języka angielskiego na polski

Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie pozwalają nam w pełni odpowiedzialnie podejmować się tłumaczeń z języka angielskiego na polski z różnych dziedzin prawa i techniki.

Pierwszy przykład to tłumaczenia umów i innych dokumentów prawnych – orzeczeń sądowych, pism procesowych, zaświadczeń, decyzji administracyjnych – których oryginały zostały utworzone w języku angielskim. Tego typu dokumenty pisane są w bardzo specyficzny sposób. Tylko osoba, która dogłębnie zna i rozumie opisywane pojęcia, jest w stanie prawidłowo przetłumaczyć dokument prawniczy na język polski; dodatkowe utrudnienie stanowi tutaj konieczność znajomości różnic pomiędzy systemami prawnymi obowiązującymi w poszczególnych krajach anglosaskich a systemem polskim. Tylko zespół złożony ze specjalistów z zakresu prawa – osób o solidnej wiedzy merytorycznej i biegłej znajomości obu języków – przy wsparciu doświadczonych weryfikatorów z biura tłumaczeń jest w stanie dokonać kompetentnej analizy tekstu i tłumaczyć dokumenty prawne gwarantując najwyższą jakość usługi tłumaczeniowej.

W związku z postępującą globalizacją, w świecie międzynarodowych korporacji większość tekstów o tematyce bankowo-finansowej jest również tworzona w języku angielskim. Może to stanowić wyzwanie dla tłumaczy i weryfikatorów. W przypadku tego typu przekładów konieczna jest znajomość różnic między polskimi a międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej i rachunkowości, ponieważ format dokumentów takich jak rachunek zysków i strat czy bilans nie jest identyczny.

Angielski jest językiem światowej nauki. Większość doniesień o nowych technologiach, międzynarodowe zgłoszenia patentowe, raporty z badań klinicznych, literatura i prasa fachowa, normy międzynarodowe – tego typu teksty dostępne są najczęściej tylko w języku angielskim. Są to bodaj najtrudniejsze tłumaczenia specjalistyczne, z jakimi spotykamy się w naszej praktyce. Tłumacz pracujący nad tego typu dokumentem zazwyczaj może znaleźć niewiele informacji merytorycznych w ogólnie dostępnych źródłach, ponieważ opisywane wynalazki bądź technologie są bardzo nowe. Tłumacz musi wykazać się dogłębnym zrozumieniem tematu, a w niektórych przypadkach nawet samodzielnie wypracować potrzebną mu terminologię. To praca wysoce koncepcyjna, w znacznej mierze wykraczająca poza ramy tradycyjnie rozumianego tłumaczenia technicznego.