Tłumaczenia z języka francuskiego na polski

Język francuski jest używany w Polsce w firmach z udziałem kapitału francuskiego, których członkowie zarządu najczęściej są francuskojęzyczni. Na potrzeby tych firm oraz ich pracowników nasze biuro tłumaczeń przygotowuje tłumaczenia: sprawozdań z zarządu, dokumentacji finansowej, notatek służbowych, korespondencji biznesowej, prezentacji, kosztorysów, odpowiedzi na zapytania ofertowe, planów biznesowych, raportów i listów intencyjnych. 

Równie często tłumaczymy różnego rodzaju umowy zawierane w Polsce, rozmaite dokumenty zawierające zalecenia i wytyczne, normy francuskie, czy fragmenty aktów francuskiego prawa gospodarczego. W naszym biurze na stałe pracuje doświadczony i sprawdzony korektor języka francuskiego, który dokonuje weryfikacji wszystkich przetłumaczonych dokumentów pod kątem ich poprawności stylistycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej.