Tłumaczenia techniczne z języka polskiego na niemiecki

Język niemiecki jest niezwykle powszechny w użyciu w zakresie nauk technicznych i przemysłu. My w swojej codziennej działalności niemalże codziennie podejmujemy się przekładów dokumentacji technicznej z języka polskiego na niemiecki. Specjalizujemy się w takich dziedzinach, jak budownictwo i architektura, plany zagospodarowania terenu, operaty szacunkowe, motoryzacja, chemia przemysłowa, informatyka, medycyna i farmacja, elektronika, energetyka, elektryka oraz przemysł spożywczy. Nasi doświadczeni korektorzy języka niemieckiego korzystają z oprogramowania wspomagającego tłumaczenie, dlatego zlecone nam dokumenty zachowują oryginalny wygląd, słownictwo specjalistyczne przypisane danej branży i całkowitą spójność treści.