Język rosyjski

Język rosyjski

Tłumaczenia techniczne na język rosyjski i z języka rosyjskiego na polski zajmują ważne miejsce wśród usług świadczonych przez Biuro Tłumaczeń ATT INTERWERS. Wynika to z faktu, że umiemy prawidłowo ocenić i wybrać najlepszych tłumaczy języka rosyjskiego pracujących w Polsce, w Rosji, na Ukrainie, a nawet na Łotwie i w Estonii. Język rosyjski należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, a więc zapotrzebowanie na tłumaczenia w tej konfiguracji językowej jest wysokie. Wszystkie przetłumaczone teksty są weryfikowane w naszym wewnętrznym dziale korekty językowej – panujemy nad terminowością realizacji, kompletnością treści i dopasowaniem stylu do charakteru danego tekstu. W przypadku przekładów z lub na język rosyjski specjalizujemy się w takich branżach, jak:

  • budownictwo,
  • budowa maszyn,
  • chemia,
  • przemysł spożywczy,
  • linie technologiczne,
  • prawo oraz finanse.

Tłumaczenia z rosyjskiego na polski

Tłumaczenia z polskiego na rosyjski

Tłumaczenia techniczne z rosyjskiego na polski

Tłumaczenia techniczne z polskiego na rosyjski