Tłumaczenia z języka rosyjskiego na polski

Biuro Tłumaczeń ATT INTERWERS wykonuje tłumaczenia techniczne, prawne i ekonomiczne z rosyjskiego na polski, głównie na rzecz polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność w Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie i na Białorusi. Tłumaczenia techniczne i tłumaczenia prawne z języka rosyjskiego na polski – ich tematyka, częstotliwość zlecania, ciągłość tematyczna w kolejnych zamówieniach, a w końcu wysokość obrotów – odzwierciedlają w jakiś sposób sytuację geopolityczną Polski i Rosji. Dobre relacje polityczne i osobiste przekładają się w prosty sposób na lepsze relacje biznesowe, wyższe obroty i wzrost majątku społeczeństw.

Nasi Klienci eksportują do Rosji maszyny i urządzenia, do których instrukcje obsługi i umowy sprzedaży tłumaczone są w naszej agencji. Poza polskimi firmami tradycyjnie utrzymującymi kontakty z rosyjskimi firmami surowcowymi, będącymi odbiorcami polskich płodów rolnych, urządzeń i maszyn dla rolnictwa i przemysłu wydobywczego i energetycznego, coraz więcej jest nowych przedsięwzięć z różnych dziedzin techniki – na przykład z sektora informatyki i telekomunikacji. Firmy te także korzystają z usług Biura Tłumaczeń ATT INTERWERS w zakresie tłumaczeń technicznych z języka rosyjskiego na polski i odwrotnie.