Grupa językowa B

Grupa językowa B

Do grupy językowej B europejski rynek tłumaczeniowy zalicza języki europejskie używane niemal wyłącznie na terytorium jednego kraju i niebędące korporacyjnymi językami organizacji biznesowych. Biuro Tłumaczeń ATT INTERWERS na stałe współpracuje z licznymi podwykonawcami w zakresie usług tłumaczeniowych na terenie całej Europy, którzy gwarantują najwyższą jakość tłumaczonych dokumentów i profesjonalną weryfikację językową.

Kraje Europy Środkowej i Wschodniej

z czeskiego na polski

z polskiego na czeski

z polskiego na litewski

z polskiego na łotewski

z polskiego na estoński

z polskiego na rumuński

z rumuńskiego na polski

z polskiego na ukraiński

z polskiego na słowacki

 

Kraje Europy Zachodniej, Południowej i Północnej

z polskiego na niderlandzki

z niderlandzkiego na polski

z polskiego na hiszpański

z włoskiego na polski

z greckiego na polski