Tłumaczenia z języka niderlandzkiego na polski

W przypadku tłumaczeń z języka niderlandzkiego największym zaskoczeniem dla Polaków może być wysoka cena. Powód tego stanu rzeczy jest jeden: dobrobyt Holandii przekładający się na istotnie inny niż w Polsce poziom większości cen, a już na pewno na poziom kosztów wszelkiej “ręcznej” produkcji, czyli także tłumaczeń. Te zawsze pozostaną w dziale “manufaktura”. Chociaż niderlandzkie biura tłumaczeń korzystają oczywiście z coraz doskonalszych narzędzi informatycznych wspomagających proces tłumaczenia, tym niemniej nie zastąpią one nigdy człowieka, który jako jedyny w pełni opanował skomplikowany system porozumiewania się, jakim jest język. Ci ludzie z kolei – tłumacz, weryfikator, koordynator projektu, a nawet recepcjonistka – muszą być opłacani na miarę wymagań rynku, w którym uczestniczą. Jako Biuro Tłumaczeń ATT INTERWERS staramy się dostosowywać się do otoczenia biznesowego i wyszukujemy najlepszych tłumaczy języka holenderskiego w interesie swoich Klientów, gwarantując jednoczenie szczególną dbałość o relację ceny do jakości.