Tłumaczenia z języka polskiego na czeski

Język jednego z dwóch naszych południowych sąsiadów jest coraz częściej używany w relacjach biznesowych polskich i czeskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Od momentu wejścia do Unii Europejskiej Biuro Tłumaczeń ATT INTERWERS odczuwa wyraźny wzrost obrotów związanych z zamówieniami na tłumaczenia tekstów z języka polskiego na język czeski.

Tłumaczymy na czeski przede wszystkim teksty techniczne dla firm produkcyjnych, głównie dla dużych koncernów z branży spożywczej lub petrochemicznej, których oddziały i spółki-córki mają swoje siedziby zarówno w Polsce, jak i w Czechach.