Tłumaczenia z języka rumuńskiego na polski

Od czasu wejścia Rumunii do Unii Europejskiej w 2007 roku, obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania tłumaczeniami z rumuńskiego na polski i z polskiego na rumuński. W naszej działalności tłumaczeniowej najczęściej podejmujemy się tłumaczeń napisów na opakowaniach zewnętrznych i ulotek farmaceutycznych załączanych do leków importowanych z Rumunii, wniosków o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, opisów składu chemicznego produktów spożywczych, a także katalogów części motoryzacyjnych.