Tłumaczenia ekspresowe

Tryb ekspresowy

Nasi Klienci często korzystają z ekspresowego trybu realizacji zamówienia, ponieważ stanowi on jedną z podstawowych korzyści płynących ze stałej współpracy z biurem tłumaczy. Klient otrzymuje produkt wykonany w trybie natychmiastowego przystąpienia do pracy kilku kompetentnych tłumaczy oraz weryfikatora, który ich zna i ma wypracowane odpowiednie modele współpracy z nimi. Korektor dobiera odpowiednio wykwalifikowanych, doświadczonych i dostępnych w danej chwili tłumaczy, dzieli materiał, koordynuje ich pracę i na bieżąco kontroluje postępy, weryfikuje kompletność tekstu i jego spójność terminologiczną, scala przetłumaczony materiał i oddaje go Klientowi.

Gwarancją wysokiej jakości przetłumaczonych tekstów realizowanych w trybie ekspresowym jest zlecenie tego zadania agencji tłumaczeń, której stopień organizacji i doświadczenie zapewnią sprawne wykonanie dużego projektu tłumaczeniowego.