Tłumaczenia zwykłe

Tryb zwykły

To jeden z trybów najpopularniejszych i najczęściej wybieranych przez naszych Klientów. Przystępując do realizacji zamówienia w ramach tego trybu, wnikliwie analizujemy przekazane nam dokumenty. W efekcie tej weryfikacji dobieramy tłumacza z właściwym doświadczeniem oraz korektora językowego, którzy, tworząc zespół, pracują nad tłumaczeniem. Efektem końcowym tej pracy jest pieczołowicie przetłumaczony dokument, sprawdzony pod względem poprawności merytorycznej, a także językowej: ortograficznej, stylistycznej i interpunkcyjnej. Dokumentami, które wymagają takiego charakteru pracy, są: opisy patentowe, rozprawy, artykuły naukowe, a także autoreferaty podsumowujące osiągnięcia naukowe. Szczególna staranność i duży nakład czasu konieczne są również przy tłumaczeniu dokumentów z dziedziny medycyny, takich jak: opisy procedur medycznych, raporty z badań klinicznych, monografie produktów leczniczych czy karty informacyjne leczenia szpitalnego. Właściwego podejścia, zrozumienia kontekstu, poznania końcowego odbiorcy przetłumaczonego tekstu wymagają także materiały marketingowe, które są dla naszych Klientów wizytówką działalności oraz wyznawanych wartości i szerzonych idei.