Czy translatory i tłumaczenia online mogą zastąpić tłumacza?

Komputerowy tłumacz online

Translatory komputerowe do samodzielnych tłumaczeń oraz tłumaczenia online, czyli informatyczne narzędzie do automatycznego tłumaczenia stron internetowych – czy naprawdę stoją w opozycji do tradycyjnej pracy tłumacza? Biuro Tłumaczeń ATT INTERWERS prezentuje swoją opinię na temat translatorów i programów tłumaczących online.

To, co przed epoką komputerów musiał napisać tłumacz na kartce papieru, dziś może być w niektórych przypadkach z powodzeniem przetłumaczone maszynowo bez żadnego udziału człowieka. Jedynym warunkiem korzystania z tych internetowych udogodnień współczesności jest wcześniejsze stworzenie słowników i napisanie odpowiednich algorytmów tłumaczenia, które wykorzystają zasoby słownikowe, łącząc ze sobą odpowiednie znaki według ustalonych w tych algorytmach reguł językowych. Obecnie cały impet wydawców słowników internetowych, twórców wyszukiwarek i współpracujących z nimi instytucji naukowych, lingwistów, tłumaczy i niektórych biur tłumaczeń zajmujących się tak zwaną “lokalizacją” nakierowany jest na wykorzystanie istniejących słowników i pisanie algorytmów pozwalających… no właśnie! W tym miejscu należy się zatrzymać i wyjaśnić, że marzenia o zastąpieniu pracy tłumacza przez słowniki z podpiętymi do nich algorytmami to mrzonki, przynajmniej jeśli chodzi o dobre tłumaczenie. Jest jeden zasadniczy powód natury językowej: pojedynczy język (a co dopiero zestawienie dwóch języków) jest systemem komunikacji niezwykle bogatym, ale też otwartym, to znaczy połączonym z innymi systemami kodów, np. z rozmaitymi kodami kulturowymi, ze znaczeniami, które potrafią być unikalne terytorialnie, czasowo, kulturowo i językowo. Te systemy kodów są czasami zamknięte, ale w większości są otwarte i zmienne. Nie sposób objąć ich wszystkich algorytmem, bo są nieskończone.