Jednolity patent europejski

Koszt tłumaczenia jednolitego patentu europejskiego

11 grudnia 2012 r. Parlament Europejski uchwalił przepisy umożliwiające jednoczesne zgłoszenie patentu we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Patent na dany wynalazek może być odtąd zgłoszony tylko raz, zamiast 28 rejestracji w 28 krajach członkowskich UE. Tym samym możliwe staje się kilkukrotne obniżenie kosztów rejestracji wynalazków. Nowe prawo europejskie nie jest dyrektywą, a więc nie jest prawem twardym, bezwzględnie zmuszającym kraje członkowskie do jego implementacji i wydania aktów wykonawczych. Może być, ale nie musi być przyjęte przez Sejm.

Kto traci na wprowadzeniu nowego systemu?

Ewidentnie tracą rzecznicy patentowi, kancelarie rzeczników patentowych, adwokaci i kancelarie prawne, a także krajowe zrzeszenia rzeczników patentowych. Po prostu dostają jedno zlecenie na rejestrację patentu zamiast 25 zleceń kierowanych do wszystkich krajów Unii Europejskiej.

W praktyce bardzo niewielu przedsiębiorców decydowało się na zgłaszanie swojego wynalazku gdziekolwiek indziej poza Polską. Świadczy o tym liczba zgłoszeń polskich wynalazków. Bezlitośnie obnaża smutną prawdę: polskich wynalazców nie stać na płacenie za 25 zgłoszeń patentowych.

Kto zyskuje na wprowadzeniu jednolitego patentu europejskiego?

W oczywisty sposób zyskują wynalazcy. Koszt opatentowania wynalazku w całej Unii Europejskiej spada szacunkowo o około -70% do -80%. Kwota potrzebna obecnie na opłacenie wszystkich zgłoszeń patentowych w UE wynosi około 25 tys. euro, a po wprowadzeniu jednolitego patentu europejskiego ma wynieść około 5 -7 tys. euro.

Czy na wprowadzeniu nowego prawa zyskają Klienci ATT INTERWERS?

Mamy przede wszystkim nadzieję, że to nowe prawo europejskie, dotyczące w dużej mierze tłumaczeń technicznych i prawno-technicznych, ośmieli i zachęci polskich przedsiębiorców i wynalazców do rzeczywistego dbania o rozwój i innowacyjność własnych przedsiębiorstw i da im prawdziwe narzędzie do ochrony prawnej własnych pomysłów. Swoje nadzieje wiążemy zdecydowanie z pozytywnym bodźcem rozwojowym dla biznesu płynącym z jednolitego patentu europejskiego.