Na rosyjski czy na ukraiński?

Język rosyjski w Ukrainie

3 lipca 2012 r., poza porządkiem obrad, Rada Najwyższa Ukrainy wprowadziła zmianę w Ustawie o językach. W rezultacie język rosyjski zyskał status języka regionalnego w tych obwodach, w których 10% mieszkańców wyrażało takie życzenie. Z kulturowego i filologicznego punktu widzenia i z powodu historycznych uwarunkowań politycznych – świadomie i konsekwentnie prowadzonej od XVIII wieku przez Rosję, a potem przez ZSRR rusyfikacji –  uchwalona poprawka była kolejnym ogniwem w łańcuchu działań rusyfikacyjnych, czyli była zagrożeniem dla różnorodności językowej i kulturowej oraz stanowiła przyczynek do zaniku języka ukraińskiego. Nowy status języka rosyjskiego w Ukrainie oznaczał w praktyce, że miał to być co najmniej drugi (jeśli nie pierwszy) język państwowy Ukrainy. Wszystkie dokumenty mogły być zatem przekazywane do partnerów ukraińskich w języku rosyjskim.

Sytuacja uległa całkowitej zmianie 23 lutego 2014 r., kiedy to Rada Najwyższa Ukrainy anulowała zmianę w Ustawie o językach. Język ukraiński jest odtąd jedynym oficjalnym językiem państwowym w Ukrainie.

Biuro Tłumaczeń ATT śledzi na bieżąco kwestie prawno-językowe i zawsze proponuje Klientom rozwiązania zgodne z najbardziej aktualnym stanem prawnym. Dysponujemy doświadczonym zespołem tłumaczy języka ukraińskiego i z pełną odpowiedzialnością podejmujemy się wykonywania tłumaczeń technicznych i prawnych, potrzebnych naszym Klientom.