Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Tłumaczenie poświadczone, czyli jakie?

Tłumaczenie poświadczone, uwierzytelnione

Wielu klientów biur i agencji tłumaczeń, przesyłając tekst do wyceny, zadaje sobie następujące pytania: Czym różni się tłumaczenie poświadczone od tłumaczenia zwykłego? Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? Oczywiście nie wszystkie teksty wymagają zaangażowania tłumacza przysięgłego, a niektóre dokumenty – jak na przykład wzory umów nieopatrzone podpisami stron zawierających porozumienie – nie mogą być tłumaczone przysięgle.

Jakie dokumenty wymagają poświadczenia przez tłumacza przysięgłego?

Tłumaczenie poświadczone lub uwierzytelnione jest wykonywane przez tłumacza przysięgłego; może mieć ono formę pisemną lub ustną. W przypadku pisemnych tłumaczeń poświadczonych, przetłumaczone dokumenty mają moc prawną i mogą zostać przedłożone w urzędach, instytucjach lub sądach. Do dokumentów, które wymagają tłumaczenia uwierzytelnionego zaliczyć można:

  • akty urodzenia,
  • małżeństwa i zgonu,
  • pełnomocnictwa,
  • akty sporządzane przez notariuszy,
  • dokumentację medyczną,
  • dyplomy i świadectwa wymagane przy rekrutacji na zagraniczne uczelnie.

W przypadku przedsiębiorstw są to zazwyczaj umowy i statuty spółek (tu uwaga: wyłącznie dokumenty opatrzone podpisami) oraz odpisy z krajowego rejestru sądowego.

  • Stawka za jedną stronę rozliczeniową czyli 1125 znaków ze spacjami tłumaczenia pisemnego ustalana jest zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.

Jak wygląda poświadczony dokument?

Poświadczone tłumaczenia pisemne zawierają opisy wszystkich elementów dokumentu niebędących tekstem, czyli: podpisów, znaków wodnych, pieczęci, stempli i znaczków skarbowych. Wszelkie nieczytelne fragmenty oraz fragmenty w innym języku są jasno wskazane. Ponadto, każda strona gotowego tłumaczenia opatrzona jest tak zwaną „formułka poświadczającą”. Zawiera więc informację, czy tłumaczenie zostało wykonane na podstawie oryginału lub kopii dokumentu, oraz podpisem tłumacza przysięgłego. Po wykonaniu przekładu tłumacz przysięgły dokonuje odpowiedniej adnotacji w swoim repertorium, stanowiącym swego rodzaju rejestr przetłumaczonych tekstów. Natomiast pod terminem „uwierzytelnione tłumaczenie ustne” kryje się najczęściej pełnienie przez tłumacza przysięgłego funkcji tłumacza symultanicznego na ślubach, w trakcie rozpraw sądowych, podczas zawierania umów w kancelarii notarialnej i tym podobnych.Warto też wspomnieć, że tłumacz przysięgły, jako osoba zaufania publicznego, ponosi odpowiedzialność za wykonaną pracę. Poświadcza za zgodność tłumaczonego tekstu z oryginałem oraz poprawność tłumaczenia swoją pieczęcią i podpisem.

Zaufaj wiarygodnemu partnerowi

Jeżeli Twoja firma potrzebuje tłumaczenia poświadczonego, warto skorzystać z pośrednictwa Biura Tłumaczeń ATT. Gwarantujemy, że tłumaczenie zostanie  wykonane przez sprawdzonego i doświadczonego tłumacza przysięgłego wpisanego także na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Dokument zostanie przetłumaczony z najwyższą starannością i z zachowaniem standardów pracy obowiązujących tłumaczy przysięgłych.

Słownik techniczny

Jak znaleźć dobre biuro tłumaczeń?

Pułapki w tłumaczeniu umów

Tłumaczenia artykułów naukowych

Język mówiony a język pisany