Białystok, 13 maja 2009 r.

Rekomendacja

Elektrociepłownia Białystok S.A. niniejszym poświadcza, iż ATT INTERWERS Agencja Tłumaczeń Technicznych współpracuje z naszą Spółką w dziedzinie tłumaczeń od ponad trzech lat. W tym okresie dokonano tłumaczeń tekstów dotyczących ekonomii, energetyki, zarządzania, prawa i finansów. Usługi obejmują tłumaczenia na język polski, angielski, francuski. Współpraca z ATT INTERWERS układa się bez zarzutu i oceniana jest jako bardzo dobra zarówno pod względem jakości wykonywanych tłumaczeń, poprawności stylistycznej i merytorycznej jak i terminowości wywiązywania się z zobowiązań. W związku z powyższym uważamy Agencję Tłumaczeń Technicznych ATT INTERWERS za w pełni wiarygodną, solidną i godną polecenia.

Z upoważnienia
Zarządu Elektrociepłowni Białystok S.A.
DYREKTOR DS. ZASOBÓW
mgr Marek Mikluski