Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Referencje od Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Referencje od Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej dla Biura Tłumaczeń ATT

Mieliśmy zaszczyt tłumaczyć teksty dla Muzeum w Markowej i otrzymaliśmy list referencyjny, który tutaj prezentujemy.

Markowa, 25 stycznia 2018 r.

List referencyjny

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej wyraża zadowolenie z usług świadczonych przez firmę ATT INTERWERS Agencja Tłumaczeń Technicznych, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Andrzeja Struga 55 lok. 44, z którą współpracuje od 2015 r. w zakresie tłumaczenia tekstów na ekspozycję stałą Muzeum oraz tłumaczenia tekstów ulotek i folderów informacyjnych i promocyjnych.

Usługi wykonywane przez ATT INTERWERS cechuje wysoki standard, przejawiający się w znajomości specjalistycznej terminologii i poddawaniu tłumaczonych tekstów wnikliwiej korekcie stylistycznej, a przede wszystkim w dyspozycyjności i otwartości na sugestie Zamawiającego. Realizacja zleceń odbywa się zawsze terminowo. W związku z powyższym instytucjom rozważającym współpracę z firmą świadczącą usługi w zakresie tłumaczeń rekomenduję ATT INTERWERS jako rzetelnego, uczciwego i przyjaznego partnera.

 

Dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej

im. Rodziny Ulmów w Markowej

dr Anna Stróż