Łódź, dnia 16.05.2012 r.

Referencje

ATT INTERWERS Agencja Tłumaczeń Technicznych z siedzibą w Łodzi przy ul. A. Struga 55 lok. 44 wykonała dla naszej firmy tłumaczenia techniczne na język angielski pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Łodzi przy ul. Legionów 61.
W zakresie:
– tłumaczenia projektu architektury i konstrukcji
– tłumaczenia projektów: instalacji wod-kan, elektrycznych, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej
– tłumaczenia wszystkich rzutów, przekrojów i elewacji
– tłumaczenia opisów technicznych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich
Polecamy biuro tłumaczeń ATT INTERWERS  jako odpowiedzialnego partnera, umiejącego dostosować się do oczekiwań zleceniodawcy.

Z poważaniem
Ewa Dąbrowska