Tłumaczenia – energetyka

Tłumaczenia – energetyka

Tłumaczenia – energetyka to nasza flagowa usługa. Biuro Tłumaczeń ATT posiada bogate doświadczenie w zakresie usług tłumaczenia z dziedziny energetyki i elektryki. Dlatego najważniejsze miejsce na liście wykonanych przez nas usług zajmują tłumaczenia dla elektrociepłowni, elektrowni, zakładów energetycznych i spółek dystrybucyjnych. Właśnie te przedsiębiorstwa wprowadzają nowoczesne rozwiązania związane z pozyskiwaniem energii, oczyszczaniem spalin i ekologią. Biuro Tłumaczeń ATT dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, wiedzy merytorycznej, kompetencjom językowym oraz umiejętnościom organizacyjnym stworzyło konieczne warunki ramowe do realizacji tłumaczeń technicznych z zakresu energetyki i elektryki.

Wykonujemy tłumaczenia techniczne z dziedziny energetyki i elektryki dokumentów takich, jak:

 • specyfikacje techniczne
 • umowy i oferty przetargowe wraz z załącznikami technicznymi, z których korzystają producenci i dystrybutorzy energii
 • teksty dotyczące eksploatacji i diagnostyki transformatorów
 • instrukcje instalacji
 • dokumenty dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w obszarze energetyki i elektryki

Tłumaczymy z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i włoskiego.

Zaufaj profesjonalistom

Prawidłowe i rzetelne wykonanie tłumaczenia technicznego wymaga od tłumacza doskonałej znajomości języka obcego oraz zasad poprawnej polszczyzny, znajomości branży, której dotyczy tłumaczony dokument oraz precyzji, dokładności i skrupulatności. Treści o charakterze technicznym nacechowane są  hermetycznym słownictwem.  Występuje w nich fachowa terminologia, skróty, a często nomenklatura używana jedynie w konkretnej firmie. Tłumaczenie techniczne – z dziedziny energetyka – musi przede wszystkim wiernie oddawać treść oryginału. Poza tym powinno być także być dostosowane do wymogów języka i kraju, w którym będzie wykorzystywane.

Jeśli chcesz poznać dokładny koszt tłumaczeń z zakresu energetyki i elektryki, prześlij nam dokumenty do wyceny

Sprawdź wycenę

Poniżej przedstawiamy przykłady tłumaczeń z dziedziny energetyki i elektryki:

 • Katalog transformatorów mocy
 • Raport z oględzin transformatora
 • Opis redukcji nastawni kolejowych
 • Protokół oceny stanu technicznego transformatora
 • Opis modernizacji systemu CO zasilającego miasto – tłumaczenie techniczne na język francuski
 • Koncepcja przebudowy członu ciepłowniczego elektrociepłowni
 • Dokumentacja techniczno-ruchowa silnika indukcyjnego trójfazowego
 • Dokumentacja modernizacji kotłów ze złożem fluidalnym
 • Projekt przystosowania turbiny do pracy ciepłowniczo-kondensacyjnej
 • Instrukcja obsługi testera wytrzymałości dielektrycznej oleju izolacyjnego
 • Protokół z analizy chromatograficznej gazów rozpuszczonych w oleju transformatora
 • Oferta na dostawę transformatorów rozdzielczych do instalacji odsiarczania spalin
 • Projekt konwersji kotła pyłowego opalanego węglem na kocioł fluidalny ze złożem stacjonarnym
 • Projekt budowy nowego kotła biomasowego w celu zwiększenia produkcji odnawialnej energii elektrycznej
 • Dokumentacja przetargowa dla elektrowni pływowej
 • Opis parametrów technicznych transformatora zapasowego do awaryjnego zasilania elektrociepłowni w przypadku zaniku zasilania
 • Opis projektu budowlanego oraz robót budowlano-montażowych gospodarki biomasy dla kotła BFB (fluidalnego, opalanego biomasą) do zastosowania w elektrociepłowni
 • Instrukcja obsługi konserwatora z separatorem w transformatorach hermetycznych

Masz pytania odnośnie tłumaczeń technicznych z dziedziny energetyka? Zadzwoń do nas!

+48 42 678 79 38

+48 607 456 240

Codziennie w godzinach 8:00 do 17:00

Wyślij e-mail att@att.pl

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu