Tłumaczenia – telekomunikacja

Tłumaczenia – telekomunikacja i elektronika

Rozwijający się sektor nowych technologii stanowi szczególny obszar zainteresowań naszego biura tłumaczeń technicznych. Natomiast czołowe miejsce zajmuje w tym sektorze gospodarki telekomunikacja i elektronika. Tłumaczenia z tej dziedziny stanowią od ponad 20 lat jedno z najważniejszych źródeł przychodu naszego Biura Tłumaczeń ATT (dawniej ATT INTERWERS Agencji Tłumaczeń Technicznych).

Tłumaczenia z dziedzin elektronika i telekomunikacja w Biurze Tłumaczeń ATT

Na stałe współpracujemy z dwiema najbardziej liczącymi się firmami telekomunikacyjnymi w naszym kraju. Od ponad 10 lat wykonujemy tłumaczenia dla największej firmy telefonii komórkowej w Polsce, a od roku 2002 tłumaczenia dla największego niezależnego operatora telefonii stacjonarnej. Dzięki nieustannemu doskonaleniu naszych kwalifikacji, jesteśmy w stanie nadążać za dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii elektronicznych. Nasi Klienci z pełnym zaufaniem powierzają nam:

 • tłumaczenia techniczne specyfikacji zaawansowanych systemów łączności.
 • otrzymujemy też do tłumaczenia umowy świadczenia usług telekomunikacyjnych
 • wykonujemy również tłumaczenia opisów sieci teleinformatycznych wraz z projektami budowlanymi
 • ponadto dokonujemy przekładów opisów pakietów usług telefonii komórkowej, telefonów i ich funkcjonalności
 • tłumaczymy także cenniki usług telekomunikacyjnych i materiały szkoleniowe dla pracowników firm telekomunikacyjnych
 • powierzają nam też do wykonania usługi tłumaczenia procedur systemów zarządzania jakością
 • otrzymujemy też do tłumaczenia dokumentacje z przeprowadzanych audytów
 • do naszych zadań należą także tłumaczenia protokołów z posiedzeń międzynarodowych zarządów

We wszystkich powyższych przypadkach, podobnie zresztą jak w przypadku tłumaczeń z sektora IT, językiem branżowym jest angielski. Tłumaczenia z innych języków w tej branży należą natomiast do rzadkości.

 

Jeśli chcesz poznać dokładną cenę tłumaczeń dotyczacych rozwiązań telekomunikacyjnych i elektronicznych, prześlij nam dokumenty do wyceny.

Sprawdź wycenę

Przykładowe tłumaczenia techniczne wykonane dla firm z sektora telekomunikacji i elektroniki:

 • Opis infrastruktury światłowodowej
 • Cenniki usług telekomunikacyjnych
 • Procedura obsługi awarii łącza
 • Umowy dzierżawy łączy
 • Testy jakości usługi SMS
 • Opis taryf telekomunikacyjnych
 • Szczegółowa specyfikacja techniczna do SLA
 • Protokół odbioru traktów telekomunikacyjnych
 • Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • Wyniki prób światłowodu przeprowadzone reflektometrem optycznym
 • Opis sytemu monitoringu sygnalizacji alarmowej na bazie technologii GSM
 • Postanowienia prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Analiza wpływu stawek MTR na rynek sprzedaży pre-paid
 • Oferta na stworzenie sieci VPN
 • Analiza polskiego rynku zakańczania połączeń głosowych w sieciach ruchomych
 • Ocena krajowego rynku świadczenia usługi dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych
 • Analiza możliwości zestawienia stałego łącza dostępowego o określonej przepływności zapewniającej połączenie abonenta z siecią Internet