Tłumaczenia niemiecki

Tłumaczenia – niemiecki

Ważną część funkcjonowania Biura Tłumaczeń ATT stanowią tłumaczenia na niemiecki i z niemieckiego na polski. Tłumaczymy od 1998 roku. Rekomenduje nas Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Sprawdź także nasze inne referencje!

Tłumaczenia z polskiego na niemiecki w Biurze Tłumaczeń ATT

Współpracujemy z najlepszymi tłumaczami języka niemieckiego – zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Zatrudniamy też na stałe zespół weryfikatorów zajmujący się sczytywaniem i weryfikacją wszystkich tłumaczeń z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie. W procesie tłumaczenia dokumentów na język niemiecki stawiamy również na native speakerów. Dlatego teksty tworzone przez osoby zanurzone w niemieckojęzycznym otoczeniu odznaczają się autentyzmem stosowanej składni i frazowania – po prostu „brzmią dobrze” i naturalnie po niemiecku. Tłumaczenia te są zatem wolne od błędów dosłowności i kalek językowych, których trudniej jest ustrzec się Polakom tłumaczącym na język obcy, nawet jeśli znają go doskonale.

 

Aby poznać dokładną cenę tłumaczenia z lub na język niemiecki, prześlij dokumenty do wyceny

Sprawdź wycenę

Tłumaczenia – niemiecki – techniczne

Język niemiecki jest niezwykle powszechny w użyciu w zakresie nauk technicznych i przemysłu. Zatem Biuro Tłumaczeń ATT w swojej działalności niemal codziennie podejmuje się przekładów dokumentacji technicznej z języka niemieckiego na polski. Specjalizujemy się więc w tłumaczeniach niemiecko-polskich dotyczących takich dziedzin techniki, jak:

 • budownictwo i architektura
 • plany zagospodarowania terenu
 • operaty szacunkowe
 • motoryzacja
 • klimatyzacja i chłodnictwo
 • chemia przemysłowa
 • informatyka
 • medycyna i farmacja
 • elektronika
 • energetyka
 • elektryka
 • przemysł spożywczy.

Po przetłumaczeniu przez doświadczonego tłumacza tekstu technicznego z niemieckiego na polski do pracy przystępują zatrudnieni przez ATT wewnętrzni weryfikatorzy językowi. Ci pracownicy Biura Tłumaczeń ATT są filologami niemieckimi, a także doświadczonymi tłumaczami niemieckiego. Dlatego pracują jako korektorzy języka niemieckiego, którzy na co dzień korzystają z oprogramowania wspomagającego proces tłumaczenia. Wszystkie przetłumaczone w ten sposób dokumenty są sprawdzane pod kątem poprawności stylistycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej. Końcowy etap pracy nad tekstami technicznymi to obróbka graficzna, której podejmuje się profesjonalny grafik. Wlewa on przetłumaczony tekst do matrycy, z której został pobrany tekst do przetłumaczenia. Dzięki tym wszystkim operacjom zlecone nam dokumenty zachowują oryginalny wygląd. Wykorzystane jest w nich również słownictwo specjalistyczne przypisane danej branży i zapewniona jest całkowita spójność treści.

Tłumaczenia – niemiecki – prawnicze

Znaczną część tłumaczeń z języka niemieckiego na polski i odwrotnie stanowią dokumenty o tematyce prawnej i prawniczej. W kontekście tłumaczeń prawniczych istotne jest rozróżnienie na teksty prawne oraz prawnicze. Te pierwsze to dokumenty sporządzane z wykorzystaniem języka funkcjonującego w dziedzinie prawa – czyli językiem prawnym. Są to więc akty i dokumenty, które stanowią wynik pracy organów ustawodawczych. Do tej grupy należy m.in. konstytucja, międzynarodowe umowy, rozporządzenia, ustawy i akty prawa miejscowego. Natomiast teksty prawnicze sporządzane są z wykorzystaniem języka prawniczego, czyli takiego, który stosują prawnicy. W tej grupie znajdują się m.in. artykuły naukowe czy teksty w podręcznikach prawa, jak również analizy. Tekstami prawniczymi są także umowy pełnomocnictwa, akty założycielskie spółek czy dokumenty sądowe.

Tłumaczymy z języka niemieckiego na polski i odwrotnie:

 • umowy
 • statuty
 • uchwały
 • akty notarialne
 • akta sądowe
 • interpretacje przepisów prawa
 • wnioski, pozwy, wyroki.

Ważnym elementem naszej pracy jest tłumaczenie niemiecko-polskie i polsko-niemieckie dokumentacji przetargowej, zapytań ofertowych i korespondencji biznesowej. Z dumą podkreślamy dlatego, że mamy swój udział w przygotowywaniu przetłumaczonych dokumentów prawniczych wykorzystywanych na etapie wdrażania nowoczesnych technologii na rynku polskim.

Tłumaczenia niemiecki – polski – najlepsze wzory biznesu

Jako biuro tłumaczeń pełnimy rolę usługową w stosunku do naszych Klientów. Polega ona na umożliwianiu im skutecznej i pewnej komunikacji treści technicznych i biznesowych w języku polskim i niemieckim. Wieloletnie doświadczenia potwierdziły zatem, że:

 • jasne zasady
 • przejrzyste procedury
 • zaufanie
 • dotrzymywanie zobowiązań

zawarte w naszej misji są w relacjach z partnerami biznesowymi z Niemiec korzystne dla każdej ze stron. W praktyce okazało się, że jest to najlepsza, bo najbardziej naturalna, podstawa etyki biznesu. Wprowadzając ją świadomie i zapisując w tekście misji, kierowaliśmy się wzorami pochodzącymi z niemieckiej kultury gospodarczej, gdzie kluczowe znaczenie ma:

 • praca
 • odpowiedzialność
 • solidność
 • terminowość.

I takimi wartościami kierujemy się w naszej codziennej pracy tłumaczeniowej.

Tłumaczenia niemiecki – polski – cennik

Zamów wycenę

Tryb zwykły Ekspres Superekspres
z języka niemieckiego na język niemiecki z języka niemieckiego na język niemiecki z języka niemieckiego na język niemiecki
29 PLN 35 PLN 45 PLN 55 PLN 50 PLN 69 PLN

*Cena netto tłumaczenia niemiecko-polskiego za stronę obliczeniową (1500 znaków ze spacjami).

 

Masz pytania odnośnie tłumaczeń niemiecko-polskich? Zadzwoń do nas

+48 42 678 79 38

+48 607 456 240

Codziennie w godzinach 8:00 do 17:00

Wyślij e-mail att@att.pl

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Języki tłumaczeń