Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Obsługa prawna z tłumaczeniem

Obsługa prawna z tłumaczeniem to unikalna oferta na rynku usług dla firm.
Wynika ona ze współpracy Kancelarii Radców Prawnych i Działu Weryfikacji Językowej naszego biura tłumaczeń.

Unikalna oferta dla firm – tłumaczenie dokumentów założycielskich wraz obsługą prawną i rejestracją

Naszą unikalną ofertę kierujemy do:

  • firm zagranicznych działających w Polsce
  • polskich firm działających na rynkach zagranicznych

Oferta “Obsługa prawna z tłumaczeniem”

REJESTRACJA SPÓŁEK I TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE DOKUMENTÓW REJESTROWYCH

Zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) – usługa polega na przygotowaniu umowy spółki, formularzy niezbędnych do rejestracji spółki w KRS oraz wszelkich innych oświadczeń niezbędnych do założenia spółki.
Cena usługi zależy od rodzaju spółki oraz – w przypadku spółek kapitałowych – kapitału zakładowego (od 1.000,00 zł netto – dotyczy np. umowy i dokumentacji dla spółki jawnej i partnerskiej).

WERYFIKACJA PRAWNICZA PRZETŁUMACZONYCH UMÓW HANDLOWYCH

Weryfikacja umów handlowych (bez propozycji zmian) – w zależności od oczekiwań i potrzeb klienta weryfikujemy już istniejące umowy (zarówno te już zawarte jak i te w trakcie negocjacji) pod kątem ich korzyści dla klienta, zabezpieczenia jego interesów oraz zgodności z prawem.
Cena usługi zależy od spodziewanego nakładu pracy (przede wszystkim jest to objętość umowy) oraz wartości przedmiotu umowy (od 300,00 zł netto).

WERYFIKACJA PRAWNICZA PRZETŁUMACZONYCH UMÓW

Weryfikacja umów handlowych (wraz z zaproponowaniem zmian i nowych klauzul umownych) – weryfikacja obejmuje sprawdzenie umowy tak jak w poprzedniej usłudze, dodatkowo obejmuje zaproponowanie zmian i wprowadzenie nowych klauzul umownych korzystnych dla klienta zgodnie z przedstawionym celem biznesowym.
Cena usługi zależy od spodziewanego nakładu pracy (przede wszystkim jest to objętość umowy) oraz wartości przedmiotu umowy (od 500,00 zł).

  • weryfikacja tłumaczeń umów
  • sporządzanie umów handlowych “od zera”

Sporządzanie umów handlowych “od zera” – klient przedstawia założenia biznesowe, swoje potrzeby, ewentualnie wstępne ustalenia z kontrahentem. Następnie sporządzamy projekt umowy, do którego klient może wnieść pytania i uwagi.
Cena usługi zależy od spodziewanego nakładu pracy (przede wszystkim jest to objętość umowy) oraz wartości przedmiotu umowy (od 700,00 zł)

SPORZĄDZANIE UMÓW, TŁUMACZENIE I WERYFIKACJA PRAWNICZA PROTOKOŁÓW I UCHWAŁ ORGANÓW SPÓŁEK

Sporządzanie i weryfikacja prawnicza protokołów i uchwał organów spółek, w szczególności dotyczących zgromadzenia wspólników. W przypadku protokołów i uchwał wymagających formy aktu notarialnego usługa dotyczy projektów.
Cena zależy od nakładu pracy. Przykładowo, cena za sporządzenie dokumentacji corocznego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w związku z zamknięciem roku obrotowego to 500,00 zł netto.

TŁUMACZENIE I WERYFIKACJA PRAWNICZA TŁUMACZEŃ PROTOKOŁÓW I UCHWAŁ ORGANÓW SPÓŁEK

Współpracujemy z kancelarią prawną w zakresie naszej unikalnej oferty “obsługa prawna z tłumaczeniem”.
Oferujemy również sporządzanie i weryfikację oraz tłumaczenie wszelkich dokumentów prawnych, takich jak regulaminy, porozumienia, oświadczenia i tym podobne.