OCR

OCR

Przed przystąpieniem do prac translatorskich należy we właściwy sposób przygotować dokumenty do edycji dla tłumacza i weryfikatora. Najwygodniejszym formatem, który dobrze współpracuje z programami wspomagającymi proces tłumaczenia, jest plik o rozszerzeniu .doc lub inne formaty pakietu Office. Jednak dostarczane przez Klienta dokumenty tworzone są w różnych programach. Oprogramowanie OCR (Optical Character Recognition) pozwala zamienić pliki nieedytowalne na dokumenty, w których można ingerować w tekst i wykonywać prace tłumaczeniowe. Jakość uzyskanych w ten sposób dokumentów zależy w dużym stopniu od tekstu źródłowego. Dlatego bardzo często już po użyciu OCR konieczna jest dodatkowa praca edytora, który ostatecznie przygotuje pliki: układa teksty, odtwarza tabele, uzupełnia podpisy pod zdjęciami.

Do najczęściej opracowanych dokumentów z wykorzystaniem tego oprogramowania należą instrukcje obsługi, dokumentacje techniczne, operaty szacunkowe, foldery, materiały reklamowe i promocyjne.

Masz pytania odnośnie usług graficznych? Zadzwoń do nas

+48 42 678 79 38

+48 607 456 240

Codziennie w godzinach 8:00 do 17:00

Wyślij e-mail att@att.pl

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu