Tłumaczenie patentu – perfekcyjne tłumaczenie ma znaczenie

Tłumaczenia patentów to odrębna dziedzina tłumaczeń, wymagająca specjalistycznej wiedzy, znajomości ściśle sprecyzowanej terminologii oraz prawniczego zacięcia. Dlaczego? Najpierw należałoby odpowiedzieć na pytanie: co to jest patent?

Co to jest patent?

Patent to prawo do korzystania z wynalazku na zasadzie wyłączności przez określony czas, w sposób zarobkowy (handlowy lub przemysłowy), na obszarze danego państwa lub państw. Prawo to przyznawane jest przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy. Co to oznacza w praktyce? Ochrona patentowa stanowi zabezpieczenie przed bezprawnym wykorzystaniem danego rozwiązania, pomysłu czy idei, jak również przed ich kradzieżą przez firmy konkurencyjne. Ochroną patentową można objąć wynalazki z różnych dziedzin nauki i techniki, wśród nich produkty, urządzenia, sposoby, metody uzyskiwania czy zastosowania. Patenty na wynalazki to poza tym składniki majątku, które można sprzedawać, kupować lub udzielać na nie licencje i w ten sposób na nich zarabiać. Wynalazki patentują zatem nie tylko wielkie korporacje, ale też sami wynalazcy, którzy nie mogą we własnym zakresie wdrożyć opatentowanego wynalazku, więc udzielają licencji na korzystanie z niego innym przedsiębiorcom lub go odsprzedają.

Zasady tłumaczenia opisów patentowych

Tłumaczenie opisów patentowych rządzi się określonymi zasadami, które należy znać przed rozpoczęciem pracy nad przekładem, aby odpowiednio zastosować je w praktyce, mianowicie:

  • Tłumacz powinien ściśle trzymać się litery oryginału, przekładając tekst dokładnie, nie dokonując jego interpretacji. Nie wolno dodawać słów lub sformułowań, które nie występują w tekście oryginalnym. Istotne jest ponadto, by nie rozszerzać ani nie skracać tekstu i nie dzielić długich zdań na krótsze.
  • Konsekwentne stosowanie jednolitej terminologii ma znaczenie nadrzędne. Jeśli dana fraza, zwrot lub sformułowanie pojawia się w patencie oryginalnym kilka razy, w całym tekście powinno być ono tłumaczone w identyczny sposób.
  • W różnych miejscach opisu patentowego powtarzają się z pozoru takie same zdania lub ich fragmenty. Jeśli w trakcie tłumaczenia dla ułatwienia tłumacz kopiuje je, aby oszczędzić nieco czasu, musi dokładnie sprawdzić je pod względem ewentualnych różnic. Często zdarza się bowiem, że fragmenty, które pozornie wyglądają identycznie, zawierają jednak nieznaczne różnice. Brak uwagi może więc skutkować pojawieniem się błędu w tłumaczeniu.
  • Jeśli zdaniem tłumacza w tekście oryginalnym doszło do pomyłki, należy poinformować o tym fakcie zleceniodawcę, natomiast w treści tłumaczenia błędne sformułowanie należy pozostawić – zgodnie z tłumaczonym oryginałem.
  • Jeżeli w tekście występuje oczywisty błąd literowy, słowo takie należy przetłumaczyć w sposób prawidłowy.

Doświadczony tłumacz opisów patentowych wie, że w tłumaczeniu patentów należy stosować ściśle określone słownictwo. Słowa „method” nie tłumaczy zatem jako „metoda”, ale „sposób” lub „proces”, a „preferred embodiments” to nie „preferowane wdrożenia”, a „korzystne przykłady wykonania”.

Wybierając Biuro Tłumaczeń ATT jako swojego dostawcę usług tłumaczeniowych, mogą być Państwo pewni, że terminologia patentowa zostanie zastosowana prawidłowo, a sam patent w języku docelowym doskonale spełni swoją funkcję i umożliwi prawidłowe przeprowadzenie procedury patentowej.