Kontrola tłumaczenia w memoQ | ATT@ATT.PL | Od 1998 r. | Biuro Tłumaczeń ATT
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Kontrola tłumaczenia w memoQ

Kontrola pracy tłumaczy

Dział Weryfikacji Językowej Biura Tłumaczeń ATT tworzy projekty tłumaczeniowe, w których online kontroluje pracę grup tłumaczy nad konkretnymi tekstami oraz koordynuje i ujednolica stosowane w tłumaczeniu słownictwo, sprawdza postępy prac i czuwa nad terminowością oddawania przydzielonych części tłumaczeń.

Pracujesz w środowisku, w którym dostarczenie na czas przygotowanego tłumaczenia jest ogromnie istotne? Chciałbyś w określonym czasie dostawać sprawozdania odnośnie przebiegu procesu tłumaczenia? Chciałbyś mieć możliwość poprawnej identyfikacji potencjalnych zagrożeń oraz zapobiec ich zaistnieniu? Chciałbyś uniknąć rozmaitych spowolnień procesu tłumaczenia?

Program memoQ jest funkcjonalnym systemem wspomagania tłumaczeń technicznych, dzięki któremu można monitorować postęp prac od chwili zaimportowania dokumentu przeznaczonego do tłumaczenia do momentu wyeksportowania dokumentu przetłumaczonego. Program zapewnia także natychmiastowy przepływ informacji na temat postępu procesu tłumaczenia oraz wgląd w poszczególne etapy tłumaczenia. Wysyła łatwe w odbiorze sprawozdania dotyczące aktualnej ilości przetłumaczonego materiału. Nie obejmuje tworzonej zawartości ani późniejszych zmian (np. DTP albo przeróbki projektu w sieci) gdy tekst jest już ukończony i zapisany. Program memoQ śledzi, na którym etapie pracy znajdują się tłumaczący oraz w jakich terminach wysyłają ukończone tłumaczenia. Dostarcza również informacji na temat wyceny i kosztów, lecz nie informuje o danych finansowych. Biuro Tłumaczeń ATT jest przekonane, że najlepszym narzędziem wspomagającym tłumaczenie jest program zrozumiały i czytelny, a nie uniwersalny. Bardzo dużo monolitycznych systemów wspomagających tłumaczenie i budujących bazy tłumaczeniowe popełniło taki błąd w przeszłości. Trzeba więc było dostarczyć sprawnie działający system, który łączy się z innymi narzędziami, co w sumie oferuje taką samą funkcjonalność. Program memoQ jest elastyczny. Istnieje wiele projektów oraz systemów zarządzania finansami, które zapewniają dużą funkcjonalność w biznesie i duża ich część może być łączona z programem memoQ. Jeśli szukasz kompleksowego programu zarządzającego tłumaczeniem, poszukaj informacji o Plunet Business Manager, Beetext Flow i XTRF. Jeśli chcesz mieć pełną kontrolę nad wszystkimi odbieranymi i wysyłanymi  tłumaczeniami, jest możliwość pracy w projektach online, których tworzenie umożliwia program memoQ server. Pracując w memoQ server online, możesz założyć pojedynczy projekt dla wszystkich swoich tłumaczy i weryfikatorów, z jednym lub kilkoma językami docelowymi, śledzić ich postęp w czasie rzeczywistym oraz otrzymywać mailowo powiadomienia o etapach pracy. Każdy fragment przetłumaczony przez tłumaczy zostaje uaktualniony na Twoim serwerze. Bez względu na różne wypadki losowe, zawsze masz w zasięgu ręki najnowszą wersję programu. Z takim wsparciem technologicznym nie musisz martwić się o utratę danych. Możesz także sprawdzać, czy tłumaczący zaczęli już pracę i czy zdołają dostarczyć tłumaczenia na czas. W sytuacji krytycznej, można przekazywać dokumenty innym tłumaczom. Jeśli Twoi tłumacze nie mają stałego połączenia z internetem, mogą używać systemu synchronizacyjnego, aby wymieniać zaktualizowane dokumenty.

Nie potrzebujesz bezpośredniego kontaktu z tłumaczami. Program memoQ jest jednym z nielicznych programów wspomagających tłumaczenie, umożliwiającym agencjom tłumaczeń zajmowanie się poszczególnymi częściami projektu, które mogą być kontrolowane zdalnie w każdym momencie. Możesz również założyć projekt offline – dla tych języków, w których Twoi tłumacze nie tłumaczą dokumentów na twoim serwerze, tylko wysyłają ci gotowe teksty. Jeśli straciłeś kontrolę nad obserwacją postępów prac w czasie rzeczywistym, nie musisz zatrzymywać prac tłumaczy, którzy mogą kontynuować przekład, a Ty możesz pracować równolegle do nich. Tłumacze mają możliwość dostarczania nieukończonych jeszcze projektów, jeśli potrzebujesz każdego dnia śledzić ich postępy. Program memoQ umożliwia płynne łączenie wysyłanych dokumentów z gotowymi.

Podstawowe korzyści wynikające ze zdalnego kontrolowania postępów prac tłumaczy:

 1. ujednolicenie słownictwa,
 2. ujednolicenie stylu tekstu tłumaczenia,
 3. możliwość szybkiej korekty błędów już w początkowych etapach tłumaczenia,
 4. trafne dopasowanie terminologii,
 5. możliwość ustalenia tempa tłumaczenia,
 6. możliwość korekty tempa tłumaczenia,
 7. możliwość zdalnego wspomagania poszczególnych tłumaczy,
 8. możliwość zdalnej konsultacji w czasie tłumaczenia,
 9. możliwość planowania czasu tłumaczenia już w czasie pracy całego zespołu tłumaczy i weryfikatorów,
 10. możliwość efektywnego wykorzystania czasu pracy wszystkich osób zaangażowanych w projekt tłumaczeniowy,
 11. możliwość przesunięcia fragmentów tekstów do innych tłumaczy uczestniczących w projekcie,
 12. możliwość zmiany podziału pracy w czasie tłumaczenia,
 13. zapewnienie lepszego zrozumienia tematu tłumaczenia dzięki wzajemnemu naprowadzaniu się weryfikatora i tłumaczy na najbardziej trafne ujęcie problemów i najlepszy wybór terminów,
 14. wyeliminowanie przestojów w pracy tłumaczy i efektywne wykorzystanie czasu pracy działu weryfikacji językowej,
 15. skrócenie czasu przygotowywania tłumaczenia,
 16. możliwość szybszego tłumaczenia,
 17. możliwość wcześniejszego oddania tłumaczenia Klientowi.